ČTEČKY ČIPŮ DALLAS

Úvodní stránka

Čtečky čipů Dallas řady 2400       AKČNÍ CENA do 30.12.2016
Čtečka čipů Dallas: DSRS2402 s výstupním relé
Starší typy čteček

Další stránky

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ceny pro zakázkovou výrobu čteček jsou určeny na základě poptávky. E-mail matulik@aterm.cz


nahoru

Čtečky čipů Dallas řady 2400: DSRS2433, DSRS2430 a DSRS2419

Čtečky čipů Dallas řady 2400 jsou nové typy čteček čipů DS1990, pro rozhraní RS232 a USB. Dostupné jsou tři typy čteček, jejichž jednotný přenosový protokol je ve formátu ASCII a lze je snadno implementovat do jiných systémů. Mimo přenos sériového čísla čipu lze ovládat LED diodu, zablokovat činnost čtečky a rovněž přečíst typové číslo čtečky. Volně dostupný ovládací software umožňuje jak čtení kódu čipů do vlastního okna, tak i do jiného aktivního okna na počítači. Na zakázku je možné upravit software podle přání uživatele. Na objednávku lze dodat čtečky i v jiném provedení (bez skříňky, čtecí plocha připojitelná přes konektor, ...). Rovněž lze vyrobit čtečky s rozhraním RS485 a mít tak na jedné komunikační lince až 128 čteček.
Čtečky jsou dodávány jako kompletní zařízení v plastové skříňce s pevně připojeným komunikačním kabelem, který má standardně délku 1,5m. Na zakázku lze dodat i jinou délku kabelu od 0,5 do 3m. Možná je i dodávka čteček s výrazně delší kabeláží (desítky metrů), kdy jsou čtečky vybaveny komunikačním rozhraním s proudovou smyčkou.
Čtečky jsou dodávány bez čipů.
Samostatné čipy DS1990A spolu s plastovou klíčenkou je možné přiobjednat ke každé čtečce nebo i samostatně bez čtečky (v tomto případě min.10ks).

Cena čipu DS1990 s klíčenkou: 60,-Kč za kus

Čtečka čipů DSRS2319

Čtečka DSRS2433 se k počítači připojuje kabelem délky 1,5m zakončeným standardním konektorem USB-A. Napájení je zajištěno z USB rozhraní.

Technická dokumentace DSRS2433(275kB) Dokumentace  ve formátu PDF

Čtečka DSRS2430 se k počítači připojuje kabelem délky 1,5m zakončeným 9-ti kolíkovým konektorem Canon. Napájení je zajištěno přímo z linky RS232 počítače.

Technická dokumentace DSRS2430(268kB) Dokumentace  ve formátu PDF

Čtečka DSRS2419 se k počítači připojuje kabelem délky 1,5m zakončeným 9-ti kolíkovým konektorem Canon. Napájení je externí stejnosměrným napětím 9 až 30V.

Technická dokumentace DSRS2419(269kB) Dokumentace  ve formátu PDF

Cena čteček DSRS2433, DSRS2430 a DSRS2419 je jednotná: 1.500,-Kč

AKČNÍ CENA čteček DSRS2433, DSRS2430 a DSRS2419 je 1.350,-Kč do 30.12.2016

 

Software DSRS400.exe (456kb)


nahoru

Čtečka čipů Dallas: DSRS2402 s výstupním relé

Čtečka DSRS2402 je elektronické zařízení, které umožňuje čtení čipů DS1990A. Jak je patrné z fotografie, tak je toto zařízení sestaveno z kontaktní čtecí plochy upevněné na plastové skříňce spolu s indikační diodou LED a druhé skříňky, ve které je umístěna řídicí elektronika, která obsahuje výstupní relé s přepínacím kontaktem. Zařízení je vybaveno jednočipovým mikroprocesorem, který zajišťuje obsluhu čtení kódu z čipu a jeho porovnání s kódy čipů uložených ve vnitřní paměti zařízení. Pokud je kód čteného čipu shodný s některým z kódů uložených v paměti zařízení, tak je po stanovenou dobu sepnuto výstupní relé. Zařízení je napájeno stejnosměrným napětím 24V a je vybaveno komunikačním rozhraním RS232 pro připojení k počítači.

Čtečka čipů DSRS2402 Technická dokumentace DSRS2402(261kB) Dokumentace  ve formátu PDF

Cena čtečky DSRS2402: 1.800,-Kč

 

Software DSRS2402.zip (240kb)
nahoru

Starší typy čteček čipů Dallas: DSRS2130, DSRS2319 a DSRS2333

Čtečky čipů Dallas umožňují čtení čipů DS1990A a přenos 48-bitového kódu do počítače přes sériovou linku RS232 nebo USB. Jak je patrné z obrázků, tak je toto zařízení sestaveno z kontaktní čtecí plochy upevněné na plastové skříňce o rozměru 48 x 40 x 22mm. Vedle čtecího kontaktu je indikační dioda LED.

Čtečka čipů DSRS2130

Čtečka DSRS2130 se k počítači připojuje kabelem délky 3m (max.10m) zakončeným 9-ti kolíkovým konektorem Canon. Zařízení je vybaveno jednočipovým mikroprocesorem, který zajišťuje obsluhu čtení kódu z čipu a ihned vysílá data do počítače. Celý tento proces je velmi rychlý a nepřesahuje dobu 100 ms včetně přijetí a základního zpracování kódu počítačem. Zařízení nepotřebuje žádný externí napájecí zdroj. Napájení je zajištěno přímo z linky RS232 počítače.

Technická dokumentace DSRS2130(266kB) Dokumentace  ve formátu PDF

 

Software DSRS2130.zip (471kb)


Čtečka DSRS2319 potřebuje externí napájení a je určena pro připojení k řídicímu systému přes linku RS232, ale lze ji připojit i k počítači. Zařízení je vybaveno jednočipovým mikroprocesorem, který zajišťuje obsluhu čtení kódu z čipu a vyslání dat do řídicího systému. Dioda LED je ovládána z řídicího systému pomocí několika příkazů. Zařízení je napájeno napětím 7 až 30V DC po připojovacím kabelu.

Čtečka čipů DSRS2319 Technická dokumentace DSRS2319(265kB) Dokumentace  ve formátu PDF

 

Software DSRS2319.zip (215kb)


Čtečka DSRS2333 je elektronické zařízení, které umožňuje čtení čipů DS1990A a přenos 48-bitového kódu do počítače přes rozhraní USB. K počítači se toto zařízení připojuje standardně kabelem délky 1,5m zakončeným konektorem USB-A. Na objednávku je možné použít jiný typ konektoru (mini USB, micro USB, micro USB OTG). Zařízení je vybaveno jednočipovým mikroprocesorem, který zajišťuje obsluhu čtení kódu z čipu a vyslání dat do počítače. Dioda LED je ovládána z počítače. Zařízení je napájeno z rozhraní USB. Nová verze této čtečky (V1.2) umožňuje přenos kompletního sériového čísla včetně CRC bytu. (Software není kompatibilní s původní verzí čtečky a v případně objednání této původní verze to je nutné uvést v objednávce.)

Čtečka čipů DSRS2333 Technická dokumentace DSRS2333(279kB) Dokumentace  ve formátu PDF

 

Software DSRS2333.exe (457kb)

Cena čteček DSRS2333, DSRS2130 a DSRS2319 je jednotná: 1.500,-Kč
V ceně je zahrnut i jeden čip DS1990 s plastovým držákem. 

OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Ctecky


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@Ctecky.cz * Telefon: 603 217 899 *