ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY

Úvodní stránka

TABULKA ZNAČENÍ ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTEK

Zobrazovací jednotky v běžné plastové skříňce:
- Zobrazovací jednotka DISP2225: 4 x 100mm a impulsní vstupy
- Zobrazovací jednotka DISP2107: 10 x 57mm a RS232 (USB), RS485


Zobrazovací jednotky v ploché skříňce:
- Zobrazovací jednotka DISP2251: 5 x 100(125)mm a RS232 (USB)
- Zobrazovací jednotka DISP2199: 3 x 100mm a analogový vstup 0 až 10V


Zobrazovací jednotky s ovládáním:
- Třímístná sestava DISP2222 s infrapřenosem: 3 x 125mm, dálkový ovladač
- Čtyřmístná sestava DISP2125 s kabelovým propojením: 4 x 125mm, ovládací jednostka s displejem

Další stránky

Zobrazovací jednotky jsou vyráběny na zakázku a ceny jsou určeny na základě poptávky. E-mail matulik@aterm.cz


Všeobecně o zobrazovacích jednotkách

Zobrazovací jednotkyjsou konstruovány jako kompaktní zobrazovací zařízení se sedmisegmentovými zobrazovači LED. Zobrazovače mají výšku znaků 14, 20, 25, 38, 45, 57, 100 a 125 mm. Počet zobrazovačů může být v podstatě neomezený. Jednotky jsou vestavěny buď do plastových skřněk v případě výšky znaků od 14 do 45mm. Jednotky s vyššími znaky jsou pak vestavěny do skříněk vyrobených na zakázku - černý plastový rámeček, průsvitné čelní plexi a zadní deska z masivního laminátu.

Jednotlivé zobrazovače umožňují zobrazit libovolné znaky, které lze vyjádřit prostřednictvím sedmi segmentů. Prakticky připadá v úvahu soubor 40 znaků (číslice 0 až 9, písmena A,b,c,d,E,F,G,H,I,J,L,n,o,P,r,t,U,Y a dalších 12 znaků). Zobrazovací jednotka je řízena jednočipovým mikrořadičem , který ovládá jednotlivé displeje v multiplexním režimu. Přenos znaků do jednotky probíhá po sériové komunikační lince typu RS232 (USB) nebo RS485. U zákaznických displejů je možné přímé připojení tlačítek, klávesnice nebo impulsního vstupu, případně i jiné řešení. Provedení může být buď s kabelovým propojením nebo s bezdrátovým propojením, které může být buď s infračerveným přenosem dat nebo s radiovým přenosem dat.

Místo ovladače lze použít počítač a zobrazovací jednotky pak mohou být přímo ovládány z počítače nejčastěji přes rozhraní RS232 (USB). Ovládací software pro Windows umožní používat počítač současně i k ostatním účelům.


nahoru

Zobrazovací jednotky v běžné plastové skříňce

nahoru

Zobrazovací jednotka DISP2225 je určena pro zobrazení čtyřmístné hodnoty na sedmisegmentových displejích LED o výšce znaků 100mm. Jednotka je vybavena impulsními vstupy, který umožňuje čítání impulsů nahoru i dolů a nulování. Zobrazenou hodnotu lze navíc kdykoliv vynulovat tlačítkem Nula umístěným na levé boční stěně skříně. Zobrazovací jednotka je dodávána i s externím napájecím zdrojem 230V/24V, který je propojen s jednotkou přes napájecí konektor a externí svorkovnicí, ke které jsou připojeny testovací prvky, aby bylo možné odzkoušet zařízení ihned po dodání. Pro zapnutí a vypnutí napájení je určen hlavní vypínač, umístěný na boční stěně skříně.

Technická dokumentace(351kB) Dokumentace  ve formátu PDF nahoru

Zobrazovací jednotka DISP2107 je vestavěna do plastové skříně z materiálu ABS opatřené čelním průsvitným plexisklem. Uvnitř skříně jsou celkem tři moduly. Modul displeje je umístěn na víku skříně a obsahuje deset ks sedmisegmentových zobrazovačů. Řídicí jednotka a napájecí zdroj jsou umístěny na montážní desce uvnitř skříně. Řídicí jednotka je vybavena jednočipovým mikroprocesorem AT89C51, který ovládá displeje v multiplexním režimu. Napájení jednotky je nestabilizovaným napětím 15V a připojuje se na svorky U1 a 0V. Napájecí napětí jednotky může být v rozmezí 14 až 30V. Komunikace s nadřazeným systémem je možná buď po lince RS232 (USB) nebo po lince RS485. Typ linky je nutné nakonfigurovat pomocí zkratovací propojky umístěné na desce řídicí jednotky.

Technická dokumentace(82kB) Dokumentace  ve formátu PDF nahoru

Zobrazovací jednotky v ploché skříňce

nahoru

Zobrazovací jednotka DISP2251 je určena pro funkci vzdáleného zobrazovače (displeje), připojeného k nějakému měřicímu zařízení nebo počítači. Přenos dat probíhá po sériové lince typu RS232 (USB). K zobrazení slouží pět LED zobrazovačů s výškou znaků 100mm (125mm). Zařízení je umístěno do skříňky opatřené průhledným červeným čelním plexisklem a plechovou stříškou, která umožňuje použití zařízení ve venkovním prostředí. Skříňku je možné zavěsit na zeď pomocí dvou otvorů v zadní stěně stříšky. Napájení je stejnosměrným napětím 24V. V případě použití zařízení v průmyslovém prostředí je vhodné použít spínaný napájecí zdroj. Komunikační protokol zařízení je nastaven na 7 datových bitů, sudou paritu a 1 stop bit. Rychlost přenosu dat je volitelná. Pomocí DIP spínače umístěného na desce řídicí jednotky lze nastavit rychlosti 2400, 4800, 9600 a 19200Bd. Zařízení umožňuje příjem dat v protokolu Rice Lake nebo SMA.

Technická dokumentace(132kB) Dokumentace  ve formátu PDF nahoru

Zobrazovací jednotka DISP2199  je určena pro funkci vzdáleného zobrazovače. K zobrazení slouží trojice LED zobrazovačů s výškou znaků 100mm uspořádaných vedle sebe. Zařízení je umístěno do skříňky opatřené průhledným červeným čelním plexisklem. Skříňku je možné zavěsit na zeď pomocí dvou kovových úchytů umístěných na zadní stěně skříňky.  Napájení je stejnosměrným napětím 24V. Zařízení obsahuje jeden analogový vstup s rozsahem 0 až 10V. Tomu odpovídá údaj 0 až 999 na trojmístném zobrazovači. Na řídicí desce elektroniky jsou dvě zkratovací propojky pro možné zobrazení desetinných teček.

Technická dokumentace(182kB) Dokumentace  ve formátu PDF

Zobrazovací jednotky s ovládáním

nahoru

Sestava třímístné zobrazovací jednotky s infrapřenosem se skládá ze dvou částí: modulu zobrazovače s pevně připojeným napájecím zdrojem a dálkového ovladače.
Modul zobrazovače Disp2222 obsahuje tři displeje typu LED s červenými znaky o výšce 125mm. Modul je zapouzdřen do skříňky opatřené průhledným čelním plexisklem. Skříňku je možné zavěsit na zeď pomocí dvou kovových úchytů umístěných na zadní stěně skříňky. Napájení modulu je pomocí síťového adaptéru 230V/24V připojeného pevně k modulu kabelem délky 1,5m. Druhou částí zařízení je dálkové ovládání typu Dovl2223, které pracuje s bezdrátovým přenosem dat. Dosah tohoto ovladače je minimálně 30m. Pro ovládání může být použit i běžný dálkový ovladač k televizi, který má dosah minimálně 10m.
Technická dokumentace(268kB) Dokumentace  ve formátu PDF nahoru

Sestava čtyřmístné zobrazovací jednotky s kabelem se skládá ze tří částí: modulu displeje, ovladače a napájecího zdroje.
Zobrazovací sestava Sest2125 obsahuje čtyři sedmisegmentové zobrazovače o výšce znaků 125mm a řídicí jednotku s mikroprocesorem, která je umístěna na zadní stěně modulu. Na fotografii je tento modul bez skříňky. Skříňka je zobrazena např. u předchozí sestavy Sest2222.
Ovládací jednotka DISP2124 je určena k nastavení požadovaných znaků na modulu displeje, se kterým je propojena kabelem délky až 100m. Pro nastavování znaků je ovladač vybaven šesti tlačítky a kontrolním displejem.
Napájecí zdroj ZDRO2126 zajišťuje napájení jak ovladače, tak i modulu displeje. Vstupní napětí zdroje je 230V/50Hz, výstupní nestabilizované napětí je 24V. V síťové části zdroje je zapojen odrušovací filtr.

Technická dokumentace(74kB) Dokumentace  ve formátu PDF

OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *