MĚŘENÍ DÉLKY NAVINUTELNÝCH MATERIÁLŮ

Úvodní stránka


STANDARDNÍ MĚŘIČE DÉLKY
- MD6LED/1R: stolní provedení s odděleným snímačem a s měřením rychlosti
- MD6LED/1A,MD6LED/1B: kompaktní měřiče s LED displejem
- MD6LED/1AD,MD6LED/1BD: nástěnné měřiče s odděleným snímačem
- MD6LED/1ADP,MD6LED/1BDP: nástěnné měřiče s odděleným snímačem a předvolbou
- DELK2131: kompaktní měřič s akumulátorem
- DELK2191K: kompaktní měřič s korekcí a předvolbou
- DELK2191N (DELK2191NS): nástěnný měřič délky s odděleným snímačem, korekcí a předvolbou
- DELK2191R: nástěnný měřič délky a rychlosti s odděleným snímačem

DALŠÍ TYPY MĚŘIČŮ DÉLKY

Další stránky


Ceny pro jednotlivé výrobky nebo kompletní ceník zařízení lze vyžádat u výrobce: E-mail matulik@aterm.cz


Všeobecně o měření délky

Měření délky: nachází uplatnění především při kontinuální výrobě textilu, fólií, trubek a dalších výrobků. Základem měřicího zařízení je snímač délky, který pracuje na odvalovacím principu, kdy je měřicí kolo odvalováno po povrchu výrobku. Další součástí snímače délky je inkrementální čidlo na jehož výstupu jsou k dispozici elektrické impulsy, které jsou přivedeny do elektronického čítače impulsů. Čítač obsahuje několikamístný LED nebo LCD displej a ovládací prvky pro nulování displeje, případně nastavení parametrů čítače.
Pokud je zařízení pro měření délky využíváno pro obchodní měření, tak podléhá státní metrologické kontrole jako stanovené měřidlo. Tato kontrola spočívá především ve schvalování typu měřidla a v prvotním i následném ověřování měřidla s periodou dvou let.

Měřiče délky uvedená na těchto stránkách jsou určena pro technologické účely, které nepodléhají metrologické kontrole. Snímače i měřiče délky jsou vybaveny kovovým upevňovacím ramenem (bližší popis je u snímače SD500).
Měřiče délky s plastovým kolem využívají levná plastová kola, která umožňují snížit výslednou cenu měřiče.
Standardní měřiče délky využívají přesná měrná kola s obvodem 500mm.

K dispozici je několik typů těchto kol:

Kolo MR512 Kolo MR542 Kolo MR552 Kolo MR562 Kolo MR592

Postupně zleva se jedná o tato kola:

  MR512 je hliníkové měřicí kolo s rádlováním o šířce 25mm
  MR542 je plastové měřicí kolo s hladkým povrchem (Hytrel) o šířce 25mm
  MR552 je hliníkové měřicí kolo s hladkým povrchem (Vulkolan) o šířce 25mm
  MR562 je hliníkové měřicí kolo s pryžovým povrchem o šířce 25mm
  MR592 je plastové měřicí kolo s příčně rýhovaným povrchem (Hytrel) o šířce 25mm
nahoru

STANDARDNÍ MĚŘIČE DÉLKY

Měřiče délky jsou vyráběny v celé řadě konfigurací a v případě potřeby je možné vyrobit zařízení podle požadavků zákazníka. Napájení měřičů délek je jednotné prostřednictvím síťového adaptéru 230V/12V. Měřič délky může být napájen i přímo stejnosměrným napětím v rozmezí 8 až 30V.

Měřiče délky lze rozdělit podle:

Provedení: s odděleným snímačem (stolní, nástěnný nebo panelový) a se zabudovaným snímačem (kompaktní)  

Směru měření: jednosměrné (vždy přičítají délku nezávisle na směru otáčení měřicího kola) a obousměrné (umí přičítat i odečítat měřenou délku) 

Rozlišení: jednotky měření jsou buď v cm nebo v mm. Jednosměrné měřiče mají rozlišení vždy v cm. Obousměrné měřiče mají rozlišení v mm, ale na displeji lze volit i rozlišení v cm.

Typ displeje: základní typy používaných displejů jsou šestimístný LED displej s výškou znaků 14mm a dvouřádkový LCD displej s 2 x 8 znaky. Mimo tyto typy displejů lze dodat LED displeje s výškou znaků 20, 25, 38, 57, 100 a 125mm.

Všechna měřidla s rozlišením 1mm umí přičítat i odečítat měřenou délku. Měřicí algoritmus vylučuje náhodné načítání impulsů pokud kolo stojí. I pokud se kolo chvěje, tak se impulsy přičítají a odečítají tak, jak mají a měření je stále přesné. Měřidla MD6LED/1-B a DELK2131 mají z výroby pevně nastavenou korekční konstantu 1. Zaručená přesnost měření je 0,25%. (Jedná se o přesnost dostačující pro obchodní měření). Přesnost měření je v tomto případě daná přesností měřicího kola. V případě potřeby lze za příplatek 300,-Kč provést výrobní kalibraci a zvýšit tak přesnost měření pod 0,1%. Měřidla řady DELK2191 mají nastavitelnou kalibrační konstantu a kalibraci lze provést i svépomocí.


nahoru

Stolní měřič délky a rychlosti typu MD6LED/1R

Stolní měřič délky MD6LED/1

Měřič délky typ MD6LED/1R je ve stolním provedení s odděleným snímačem a umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu. Měřič se skládá z číslicové měřicí jednotky typu DEL2113C a snímače délky typu SD50. Obě dvě části jsou propojeny kabelem délky 3m. Čelní panel měřiče délky obsahuje šestimístný LED displej s výškou znaků 14mm pro zobrazení měřené délky, tlačítko Nula pro nulování měřené hodnoty a přepínač Délka/Rychlost pro volbu zobrazení délky nebo rychlosti. Rozlišení měřicí jednotky je pevně nastaveno na cm, tzn. že rozsah měření délky je od 0 do 9999,99m. Rychlost je měřena s rozlišením 0,1m/min. Napájení měřiče je síťovým napětím 230V/50Hz. Na zadním panelu měřiče jsou vývodky s přívodními kabely, hlavní vypínač a pojistka 0,2A.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF


nahoru

Kompaktní měřiče délky typu MD6LED/1A a MD6LED/1B

Měřič délky MD6LED/1A

Měřič délky typ MD6LED/1A(B) je kompaktní se zabudovaným snímačem a s LED displejem o výšce znaků 14mm.  Měřicí kolo je upevněno na hřídeli, která prochází dvojicí ložisek namontovaných v kovovém ramenu. Skříňka měřiče je upevněna na druhé straně ramene. Hřídel měřícího kola prochází do skříně měřiče, ve které je umístěn měřicí systém. Rameno je na svém druhém konci opatřeno otvorem o průměru 12mm, pro upevnění k výrobnímu zařízení.

Měřič MD6LED/1A má rozlišení v cm a jednosměrné měření v rozsahu 0 až 9999,99m. 

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

Měřič MD6LED/1B má rozlišení v mm a obousměrné měření v rozsahu -99,999 až 999,999m.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF
nahoru

Nástěnné měřiče MD6LED/1AD a MD6LED/1BD s odděleným snímačem

Měřič délky MD6LED/1AD

Měřič délky typ MD6LED/1AD (BD) je nástěnný měřič délky s odděleným snímačem a s LED displejem o výšce znaků 14mm.  Měřič se skládá z číslicové měřicí jednotky a snímače délky typu SD50. Obě dvě části jsou propojeny kabelem délky 3m.

Měřič MD6LED/1AD má rozlišení v cm a jednosměrné měření v rozsahu 0 až 9999,99m. 

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

Měřič MD6LED/1BD je konstrukčně shodný s předchozí verzí, ale má rozlišení v mm a obousměrné měření v rozsahu -99,999 až 999,999m. Výchozí směr měření lze zvolit posuvným přepínačem. Rozlišení měření je možné jednoduše nastavit na mm nebo cm druhým posuvným přepínačem. V případě rozlišení v cm je rozsah měření -999,99 až 9999,99m.

Měřič délky MD6LED/1BD Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

Měřič MD6LED/1BDK je mechanicky odolnější provedení měřiče s rozlišením v mm. Skříňky snímače i měřicí jednotky jsou u této varianty kovové.

Měřič délky MD6LED/1BDK Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF
nahoru

Nástěnné měřiče MD6LED/1ADP a MD6LED/1BDP s odděleným snímačem a předvolbou

Měřič délky MD6LED/1BDP

Měřič délky typ MD6LED/1ADP (BDP) je nástěnný měřič délky s odděleným snímačem a s LED displejem o výšce znaků 14mm.  Měřič se skládá z číslicové měřicí jednotky a snímače délky. Obě dvě části jsou propojeny kabelem délky 3m.

Měřič MD6LED/1ADP má rozlišení v cm a jednosměrné měření v rozsahu 0 až 9999,99m. 

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

Měřič MD6LED/1BDP má rozlišení v mm a obousměrné měření v rozsahu -99,999 až 999,999m.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF
nahoru

Kompaktni měřič délky s akumulátorem DELK2131

Měřič délky DELK2131

Měřič délky typ DELK2131 umožňuje obousměrné měření s rozsahem měření -999,999 až 9999,999m. LCD displej má dva řádky po osmi znacích. Na displeji jsou zobrazeny dvě hodnoty měřené délky a každou z nich lze nulovat samostatným tlačítkem. Jedna z měřených hodnot se tedy dá využít pro součtové měření, kdy ji nulujeme např. až na konci směny, kdežto druhou hodnotu nulujeme při každém odměru měřeného materiálu. Přístroj je vybaven akumulátorem, který lze dobíjet síťovým adaptérem. Doba provozu na jedno nabití akumulátoru je přibližně 40 hodin. Doba nabíjení je 12 hodin. Je možný rovněž provoz se síťovým adaptérem, kdy je akumulátor udržován v nabitém stavu.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF Technical dokumentation Dokumentace ve formátu PDF
nahoru

Kompaktní měřič délky s korekcí a předvolbou DELK2191K

Měřič délky DELK2191K

Měřič délky DELK2191K je v kompaktním provedení se zabudovaným snímačem. Podsvícený LCD displej se dvěma řádky po osmi znacích pro zobrazení měřené délky a čtyři ovládací tlačítka. Měřič je vybaven dvěma předvolbami s výstupními relé, s možností použít jednu z předvoleb pro počítání kusů. Dalšími parametry jsou korekční koeficient pro korekci měřené délky, nastavení směru přičítání impulsů (Vpřed/Vzad), volitelný rozsahem měření (cm/mm) a ovládání podsvětlení displeje. Všechny tyto parametry se nastavují ovládacími tlačítky. Na displeji jsou při měření souběžně zobrazovány dvě hodnoty měřené délky. Každou z nich lze samostatně nulovat. Jeden z měřených údajů lze tedy využít např. pro souhrnné měření délky a druhý pro dílčí měření délky. Při využití parametru Kusy, je na horním řádku displeje měřená délka a na dolním řádku displeje je počet kusů. Napájení měřiče je pomocí pevně připojeného síťového adaptéru 230V/12V.
V základní verzi je přístroj dodáván bez komunikačního rozhraní, ale lze jej za příplatek vybavit rozhraním RS232 nebo USB . Součástí dodávky měřiče s rozhraním je software pro PC (Windows), který umožňuje čtení a nulování měřené délky přes komunikační linku.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF          
nahoru

Nástěnný měřič délky s korekcí a předvolbou DELK2191N

Měřič délky DELK2191N

Měřič délky DELK2191N je v nástěnném provedení s odděleným snímačem a od předchozí verze se ještě liší typem displeje. Obsahuje dva šestimístné LED displeje s výškou znaků 14mm.


Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 


Měřič délky DELK2191NS

K dispozici je i verze měřiče délky v kovové skříňce typ DELK2191NS, který má vyšší mechanickou a elektromagnetickou odolnost. Tento typ měřiče je tedy určen do průmyslových provozů s vyšší úrovní elektromagnetického rušení.


Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

Software DELK2191.exe (534kb)

 


nahoru

Nástěnný měřič délky a rychlosti DELK2191R

Měřič délky DELK2191R

Měřič délky a rychlosti DELK2191R je v nástěnném provedení s odděleným snímačem. Rozlišení měřené délky je pevně nastaveno na cm, ale lze dodat i rozlišení v mm. Rozlišení rychlosti je 0,1 m/min.


Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDFMěřiče délky s LED displejem lze doplnit externím displejem s většími znaky v různém provedení:

Zobrazovací jednotky

Zobrazovač DIS0341 Zobrazovač DIS2451 Zobrazovač DIS2541 Zobrazovač DIS3451
nahoru

Další typy měřičů délky

OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *