OSTATNÍ VÝROBKY

Úvodní stránka


- LVDT2211: převodník pro induktivní snímač polohy (LVDT snímač)
- ODPO2188B: převodník pro potenciometry (odporový převodník)
- KONV2330: převodník USB/RS485 s galvanickým oddělením
- MOST2416: můstkový kalibrátor
- ALAR2422: modul alarmuDalší stránky

Ceny pro jednotlivé výrobky nebo kompletní ceník výrobků lze vyžádat u výrobce: E-mail matulik@aterm.cznahoru

Převodník pro induktivní snímač polohy LVDT2211

LVDT převodník

Převodník LVDT2211 je elektronické zařízení, které převádí signál z induktivního snímače LVDT na unifikovaný výstupní signál ±10V. Převodník LVDT2211 je určen pro snímač v zapojení plného mostu a převodník LVDT2211H je určen pro snímač v zapojení polovičního mostu (half-bridge). LVTD snímač je v principu elektrický transformátor pro měření lineárního posunu. Primární cívka snímače je napájena střídavým signálem o frekvenci 1 až 10kHz. Velikost signálu, který se indukuje do dvojice sekundárních cívek, závisí na poloze pohyblivého jádra. Snímač typu half-bridge neobsahuje primární cívku a napájení snímače je přivedeno přes oddělovací obvody přímo do sekundární cívky. Napájení převodníku je stejnosměrným napětím 24V. Převodník je vestavěn do plastové skříňky určené pro montáž na lištu DIN35.
Převodníky pro LVDT snímače jsou z ekonomických důvodů vyráběny pouze s jedním typem výstupního signálu. Zákazník si může zvolit z těchto typů: ±1V, ±5V, ±10V, ±20mA, 4 a 20mA. Z hlediska napájení lze zvolit typ převodníku se společnou zemí (0V) nebo s galvanickým oddělením napájení a výstupu (vhodné zejména pro výstup 4 až 20mA).
Mechanické provedení může být buď v plastové skříňce na lištu DIN, v plastové skříňce na zeď (IP65) nebo v kovové skříňce.
Technická dokumentace LVDT2211 Dokumentace  ve formátu PDF Technická dokumentace LVDT2211H Dokumentace  ve formátu PDF

 nahoru

Převodník pro potenciometry ODPO2188B

Odporový převodník

Odporový převodník ODPO2188A je elektronické zařízení, které převádí signál z odporového snímače (potenciometru) na stejnosměrné napětí 0 až 10V. Napájení převodníku je stejnosměrným napětím 24V. Napájecí obvody obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí a vratnou pojistku. Přítomnost napájecího napětí je indikována diodou LED. Převodník je umístěn ve skříňce na lištu DIN.
Převodník pro potenciometry může být dodán v různém provedení skříňky (DIN, plastová, kovová), s různým výstupem (napěťový -10 až +10V, 0 až 10V nebo proudový 0 až 20mA, 4 až 20mA). Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

 nahoru

Převodník USB/RS485 s galvanickým oddělením KONV2330

Odporový převodník

Převodník KONV2330 je elektronické zařízení, které převádí signály rozhraní RS485 na USB. Napájení převodníku je stejnosměrným napětím 12V (9V až 28V). Napájecí obvody obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí a vratnou pojistku. Nulový potenciál napájení je spojen s nulovým potenciálem rozhraní RS485. Rozhraní RS485 je od rozhraní USB galvanicky odděleno. Komunikační rozhraní přístroje využívá obvodu FT232B, pro který musí být do počítače nainstalován příslušný ovladač. Jedná se o VCP ovladač, který do systému počítače přidá nový COM port. Převodník je umístěn v plastové skříňce určené pro montáž na zeď, ale lze dodat převodník i v jiném typu skříňky.
Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

 nahoru

Můstkový kalibrátor MOST2416

Můstkový kalibrátor

Můstkový kalibrátor MOST2416 je určen pro nastavování a kalibraci tenzometrických převodníků a měřidel. Lze jej použít rovněž pro jiná měřicí zařízení, jejichž vstupem je odporový můstek. Kalibrátor je umístěn v plastové skříňce pro ruční použití a je napájen baterií 9V. Kalibrátor obsahuje sadu rezistorů zapojených jako Wheatstoneův můstek. Rozsah se nastavuje šestipolohovým přepínačem. Pro jemné vyvážení můstku pak slouží desetiotáčkový potenciometr s číselnou stupnicí. Výstupní napětí můstku (svorky +U a –U) je zobrazeno na displeji v desetinách milivoltu. Kalibrátor se připojuje k převodníku nebo měřidlu prostřednictvím čtyř svorek označených +I, -I pro připojení napájení můstku a +U, -U pro výstupní signál můstku.
Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

 nahoru

Modul alarmu ALAR2422

Modul alarmu

Modul alarmu s typovým označením ALAR2422 je určen pro optickou a zvukovou signalizaci určité události. Modul je umístěn v samostatné plastové skříňce a je vybaven červenou LED diodou o průměru 10mm a zvukovou sirénou. Skříňka je opatřena držákem pro montáž na stěnu. Intenzitu zvuku sirény lze nastavit potenciometrem. Modul je napájen síťovým napětím 230V/50Hz přes pevně připojený kabel délky 2m.
Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

 


OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *