TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY A ZESILOVAČE

Úvodní stránka

TENZOMETRICKÉ SNÍMAČE: princip, výrobci, kalibrace, . . .

TENZOMETRICKÁ ČIDLA: poměrná deformace a její měření . . .

TABULKA ZNAČENÍ TENZOMETRICKÝCH PŘEVODNÍKŮ ŘADY TZ


ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY ŘADY TZA (přesnost 0,25%):
- TZAxxxxx: převodník s napěťovým výstupem
- TZAxxxxx: převodník s proudovým aktivním výstupem
- TZAxxxxx: převodník s proudovým pasivním výstupem


ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY ŘADY TZP (přesnost 0,1%):
- TZP16602WF: napájení snímače 10mA, výstupní signál -10V až 10V, 6-vodičový
- TZP10452PSF: napájení snímače 5V, výstupní signál 0V až 5V, posun nuly
- TZP11923F: napájení snímače 10V, výstupní signál 4 až 20mA
- TZP31321FS: napájení snímače 10V, výstupní signál 4 až 20mA, posun nuly
- TZP31442F: napájení snímače 10V, pasivní výstup 4 až 20mA s galv.oddělením
- TZP51422F: napájení snímače 10V, výstupní signál 4 až 20mA
- TZP51402FPT3: napájení snímače 10V, výstupní signál -10V až 10V, 6-vodičový, 3 snímačeČÍSLICOVÉ TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY:
- TENZ2467: převodník pro více snímačů s rozhraním USB
- TENZ2426: převodník s výstupem maximální nebo okamžité hodnoty 0 až 10V
- TZD13526: číslicový převodník s výstupem 4 až 20mA
- TZD13546DA1: číslicový převodník s výstupem 0 až 4,095V a RS232
- TZD10490R4: číslicový převodník s rozhraním RS485
- TZD10499R2: číslicový převodník s rozhraním RS232
- TENZ2365: tenzometrický převodník s rozhraním USB pro rychlá měření


ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY SPECIÁLNÍ:
- TENZ2441: Tenzometrické hlídací zařízení
- TENZ2389: Laboratorní tenzometrický převodník pro měření poměrné deformace
- TENZ2407: dvoukanálový převodník s napěťovým výstupem
- TENZ2427: čtyřkanálový převodník s napěťovým výstupem
- TENZ2213: převodník pro 1 snímač a dva výstupní signály 1V a 10V
- TENZ2215: dvoukanálový převodník s digitálním nulováním
- TZA11400K: převodník s výstupním relé
- TENZ2347: komparátor s výstupním relé
- TENZ2305: komparátor se čtyřmi výstupyDalší stránky

Ceny pro jednotlivé výrobky nebo kompletní ceník zařízení lze vyžádat u výrobce: E-mail matulik@aterm.cz


nahoru

TENZOMETRICKÉ SNÍMAČE

Princip tenzometrů

Měření síly a hmotnosti je v praxi realizováno nejčastěji použitím odporových nebo polovodičových tenzometrů. Tyto tenzometry se upevňují na mechanické části strojů, u kterých potřebujeme měřit mechanické zatížení.

Tenzometry - podrobnější popis

Zapojení tenzometrů

Ke všem uvedeným výrobkům lze připojit jak kovové tenzometrické snímače, tak i polovodičové tenzometrické snímače. Kovové tenzometrické snímače jsou nejčastěji dodávány od firmy Uticell (http://www.utilcell.com) nebo od firmy Lukas (http://www.lukas-tenzo.cz). Dodavatelem polovodičových tenzometrických snímačů je firma VTS Zlín (http://www.vtsz.cz), která dodává jak standardní typizované snímače, tak rovněž vyrábí snímače na zakázku.


Zákazník si může zajistit vhodný snímač přímo u těchto, případně i jiných firem. Je možné i řešení "na klíč", s kompletní dodávkou jak snímače, tak i vyhodnocovací elektroniky.


Kalibraci zařízení s tenzometrickými snímači provádí akreditované laboratoře. Aktuální seznam těchto laboratoří lze zjistit na stránkách Českého institutu pro akreditaci (http://www.cai.cz).


Měřicí převodníky a vyhodnocovací jednotky lze rozdělit na dvě základní skupiny:

Analogové přístroje používají stejnosměrné napájení tenzometrického snímače. Napájení je buď konstantním napětím 5V, 10V nebo 15V, případně konstantním proudem 5mA, 10mA, 20mA nebo 30mA. Zesílení signálu z tenzometrického snímače zajišťují kvalitní operační zesilovače.

Digitální přístroje jsou vybaveny můstkovým AD převodníkem typu Sigma-Delta s rozlišením 16bitů. Tento převodník se vyznačuje možností střídavého napájení tenzometrického můstku, které umožňuje eliminovat všechny chyby způsobené stejnosměrným ofsetem a driftem.


Kalibrace a nastavení tenzometrických převodníků a měřidel je prováděna při výrobě, pokud jsou k dispozici technické parametry snímačů. K tomuto účelu lze využít můstkový kalibrátor typu MOST2416 nebo jiné obdobné zařízení.

nahoru

TENZOMETRICKÁ ČIDLA A MĚŘENÍ POMĚRNÉ DEFORMACE

Tenzometrické snímače jsou standardně sestaveny ze čtyř tenzometrických čidel, která jsou zapojena do můstku. Výhodou tohoto zapojení oproti použití samostatného čidla je čtyřnásobná citlivost a kompenzace negativních vlivů okolí (nelinearita, teplota, odpor přívodních vodičů,..). Můstkové snímače se používají zejména k měření síly a hmotnosti.

Samostatná čidla se využívají k měření poměrné deformace, která je pro tenzometrická čidla definována jako závislost na změně jejich elektrického odporu při mechanickém zatížení.
Pro kovová (drátková) čidla platí vztah: ΔR/R0 = k . ε
Pro polovodičová čidla platí vztah: ΔR/R0 = c1 .ε + c2 . ε^2
Kde ΔR je změna odporu tenzometrického snímače
R0 je jmenovitá hodnota tenzometrického snímače
k, c1 a c2 jsou konstanty tenzometrického snímače
ε je poměrná deformace

Pro měření poměrné deformace se používá jednotka STRAIN. Jeden strain pak odpovídá poměrné deformaci 0,1%.
Tenzometrická čidla ovšem mají výrazně nižší deformaci, a proto se tato deformace udává v mikrostrainech.
Kovová čidla mají hodnotu deformace kolem 1μstrain (ε = 10-6). (U konstantanového tenzometru je např.hodnota konstanty přibližně k = 2.)
Citlivost polovodičového tenzometrického čidla je až o dva řády vyšší, než kovového a proto se používají pro měření poměrné deformace častěji.. Závislost změny odporu na deformaci je ovšem nelineární (kvadratická). Typické hodnoty konstant polovodičových tenzometrických čidel mohou být c1 = +130, c2 = +2500.

Pro měření poměrné deformace lze použít např. zařízení TENZ2301, které má šestimístný LED displej. Pro měření jsou u tohoto zařízení využity dva snímače. Měřicí snímač je upevněn na nosníku, který je deformován. Kompenzační snímač je upevněn na samostatném nosníku a je určen ke kompenzaci vlivu okolních podmínek.
Druhou levnější možností je zařízení TENZ2365G, se softwarem pro měření poměrné deformace. Zadávání parametrů, výpočty i zobrazení výsledné hodnoty probíhají na počítači, ze kterého je zařízení napájeno přes linku USB. Obě zařízení lze samozřejmě upravit podle požadavků zákazníka.
Další možností je použití analogového laboratorního převodníku typ TENZ2389, u kterého se dá hodnota poměrné deformace vypočítat na základě rozvážení měřicího můstku.

nahoru

ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY ŘADY TZA (přesnost 0,25%)

Analogové tenzometrické převodníky řady TZA jsou určeny pro běžné aplikace. Převodníky TZA se vyznačují vysokou přesností a přijatelnou cenou. Převodníky jsou určeny pro převod signálů síly (hmotnosti) z tenzometrického snímače na unifikovaný měřicí signál, kterým je nejčastěji buď napětí v rozsahu -10V až +10V (0 až +10V) nebo proud v rozsahu -20mA až +20mA (0 až +20mA nebo 4 až 20mA). Převodníky obsahují frekvenční filtr prvního řádu, který lze buď nechat odpojený (bez filtrace) nebo lze nastavit mezní frekvenci od 100kHz až do 10Hz. Převodníky jsou standardně dodávány buď v plastové skříňce na lištu DIN nebo v plastové skříňce pro montáž na zeď, případně v kovové (AL) skříňce.
Na zakázku lze dodat převodník v podstatě s libovolnými parametry - provedení převodníku (typ skříňky), napájení snímače (napětím, proudem), vstupní signál převodníku (citlivost snímače), výstupní signál převodníku a rovněž filtraci měřeného signálu. Lze rovněž dodat vícekanálové převodníky a to buď se samostatnými výstupy nebo se součtovým výstupem. Parametry převodníku jsou zakódovány v číselné části jeho označení (názvu).


Převodníky TZA jsou rozděleny do tří základních skupin podle typu výstupního signálu. Dokumentace jsou koncipovány univerzálně pro danou skupinu převodníků.
První skupina zahrnuje převodníky s napěťovým výstupem standardně -10V až +10V.
Druhá skupina zahrnuje převodníky s proudovým aktivním výstupem buď -20mA až +20mA nebo 4 až 20mA. Proudová smyčka zde musí být zakončena rezistorem, který převede výstupní proud na napětí.
Třetí skupina zahrnuje převodníky s proudovým pasivním výstupem 4mA až +20mA. Proudová smyčka zde musí být napájena samostatným napěťovým zdrojem 12V až 36V nebo je možné zvolit provedení s příponou G, u kterých jsou napájecí obvody galvanicky oddělené od ostatních obvodů. To umožňuje připojit tyto typy převodníků do systémů s jednotným napájením (použít jeden napájecí zdroj jak pro převodník, tak i pro vyhodnocovací systém např. PLC).
Níže jsou uvedeny technické dokumentace pro tyto tři skupiny převodníků v různých provedeních (skříňkách). Konkrétní technické údaje jsou uvedeny na výrobním štítku dodaného převodníku.


Převodník TZA ve skříňce DIN

Tenzometrický převodník TZA s napěťovým výstupem:

Nejžádanějšími z těchto převodníků jsou TZA11400 TZA31400, které napájí tenzometrický snímač konstantním napětím 10V, citlivost je 2mV/V, výstupní signál je -10V až +10V a mezní frekvence není omezena.

Technická dokumentace TZA1xxxx Dokumentace ve formátu PDF
Technická dokumentace TZA3xxxx Dokumentace ve formátu PDF


Převodník TZA ve skříňce na zeď

Tenzometrický převodník TZA s proudovým aktivním výstupem:

Proudová smyčka zde musí být zakončena rezistorem, který převede výstupní proud na napětí. Nejžádanějšími z těchto převodníků jsou TZA11420 a TZA31420, které napájí tenzometrický snímač konstantním napětím 10V, citlivost je 2mV/V, výstupní signál je 4 až 20mA a mezní frekvence není omezena.

Technická dokumentace TZA1xxxx Dokumentace ve formátu PDF
Technická dokumentace TZA3xxxx Dokumentace ve formátu PDFPřevodník TZA v kovové skříňce na zeď

Tenzometrický převodník TZA s proudovým pasivním výstupem:

Proudová smyčka zde musí být napájena samostatným napěťovým zdrojem 12V až 36V. Nejžádanějšími z těchto převodníků jsou TZA11430 a TZA31430, které napájí tenzometrický snímač konstantním napětím 10V, citlivost je 2mV/V, výstupní signál je 4 až 20mA a mezní frekvence není omezena.

Technická dokumentace TZA1xxxx Dokumentace ve formátu PDF
Technická dokumentace TZA3xxxx Dokumentace ve formátu PDF


Provedení převodníků v kovové skříňce má vyšší mechanickou a elektromagnetickou odolnost. Rozměry skříňky jsou 110 x 60 x 30mm (š x v x h).


 

TABULKA ZNAČENÍ TENZOMETRICKÝCH PŘEVODNÍKŮ ŘADY TZ


nahoru

ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY ŘADY TZP (přesnost 0,1%)

Analogové tenzometrické převodníky řady TZP jsou optimalizovány na co nejvyšší stabilitu, linearitu a přesnost, která je v současnosti dostupná pomocí analogové techniky. Převážně jsou dodávány s aktivním filtrem (dolní propust) 3. řádu se strmostí –18 dB/oktávu. Hodnotu frekvence jakož i další parametry převodníku si lze zvolit podle konfigurační tabulky převodníků řady TZ. Jako u předchozí řady TZA mohou být dodány s napěťovým výstupem, proudovým aktivním výstupem nebo proudovým pasivním výstupem. Většina zákazníků preferuje kovovou skříňku s ohledem na lepší elektromagnetickou odolnost, ale k dispozici jsou i převodníky TZP v plastové skříňce na zeď nebo na lištu DIN.

V dalším textu je uvedeno několik příkladů převodníků řady TZP:


Převodník TZP16602WF

Tenzometrický převodník TZP16602WF:

je umístěn v plastové skříňce pro montáž na lištu DIN, napájení tenzometrického snímače je konstantním proudem 10mA, citlivost snímače je 10mV/mA, výstupní signál je -10V až +10V, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 10kHz, snímač je možné připojit šestivodičově.

Technická dokumentace TZP16602WF Dokumentace ve formátu PDF

Tenzometrický převodník TZP10452PSF:

je umístěn v plastové skříňce pro montáž na lištu DIN, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 5V, citlivost snímače je 2mV/V (přesná hodnota je uvedena na výrobním štítku), výstupní signál je 0 až 5V, nulová hodnota je posunuta o 50% na 2,5V, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 10kHz.

Technická dokumentace TZP10452PSF Dokumentace ve formátu PDF
Převodník TZP31442F

Tenzometrický převodník TZP11923F:

je umístěn v plastové skříňce pro montáž na lištu DIN, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 10V, citlivost snímače je 1,5mV/V, výstupní signál je 4 až 20mA, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 1kHz.

Technická dokumentace TZP11923F Dokumentace ve formátu PDF

Tenzometrický převodník TZP31321FS:

je umístěn v plastové skříňce, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 10V, citlivost snímače je 1mV/V, výstupní signál je 4 až 20mA, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 100kHz.

Technická dokumentace TZP31321FS Dokumentace ve formátu PDF

Tenzometrický převodník TZP31442F:

je umístěn v plastové krabičce pro montáž na zeď, tenzometrický snímač je napájen konstantním napětím 10V a citlivost snímače je 2mV/V. Výstupní signál je pasivní proudový s galvanickým oddělením a s rozsahem 4 až 20mA.

Technická dokumentace TZP31442PSF Dokumentace ve formátu PDF
Převodník TZP50424WF

Tenzometrický převodník TZP51422F:

je umístěn v kovové skříňce, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 10V, citlivost snímače je 2mV/V, výstupní signál je 4 až 20mA, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 10kHz.

Technická dokumentace TZP51422F Dokumentace ve formátu PDF

Tenzometrický převodník TZP51402FPT3:

je umístěn v kovové skříňce, napájení tenzometrického snímače je konstantním napětím 10V, citlivost snímače je 2mV/V, výstupní signál je 0V až +10V, frekvenční filtr je nastaven na mezní frekvenci 10kHz. K převodníku je možné připojit až tři snímače, které musí mít shodné parametry.

Technická dokumentace TZP51402FPT3 Dokumentace ve formátu PDF

nahoru

ČÍSLICOVÉ TENZOMETRICKÉ PŘEVODNÍKY

Číslicové tenzometrické převodníky se vyznačují vysokou přesností a jsou určeny pro nejnáročnější aplikace.
Převodníky jsou vyráběny na zakázku a parametry konkrétního typu závisí na požadavcích zákazníka. V dalších odstavcích je uvedeno několik konkrétních typů včetně technické dokumentace.

 

nahoru

Převodník TENZ2467 pro více snímačů

Převodník TENZ2467

Číslicový převodník TENZ2426 je digitální elektronický přístroj, který umožňuje připojení a zpracování signálu z šesti tenzometrických snímačů. Je vybaven rozhraním USB pro připojení k počítači. Měření každého tenzometrického signálu provádí 16-ti bitový AD převodník a měřená hodnota je na vyžádání přenesena do počítače, kde probíhá její další zpracování. Rychlost přenosu dat může dosáhnout až 200 měřených hodnot za sekundu, což je také maximální rychlost měření.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Převodník TENZ2426 s výstupem 0 až 10V

Převodník TENZ2426

Číslicový převodník TENZ2426 je digitální elektronické zařízení, které měří a vyhodnocuje signál z tenzometrického snímače a jeho okamžitou hodnotu převádí na výstupní napětí v rozsahu 0 až 10V. Ovládání převodníku je pomocí dvou galvanicky oddělených vstupů (optočleny). Prvním vstupem lze provést nulování měřené hodnoty (tára), druhým vstupem pak nulování okamžité hodnoty. Nastavení zisku (zesílení) a výstupního signálu (10V) se provádí pomocí víceotáčkových trimrů. Převodník je vestavěn do plastové skříňky určené pro montáž na lištu DIN35.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

Číslicový převodník TENZ2426MAX měří a vyhodnocuje signál z tenzometrického snímače a jeho maximální hodnotu převádí na výstupní napětí v rozsahu 0 až 10V. Ostatní parametry jsou shodné s předchozím typem.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Číslicový převodník TZD13526 s výstupem 4 až 20mA

Převodník TZD13526

Číslicový převodník TZD13526 je číslicové elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického můstku (snímače) na stejnosměrný proud v rozsahu 4 až 20mA. Proudový výstup je ovládán 16-bitovým DA převodníkem a je galvanicky oddělený od ostatních obvodů převodníku. Převodník je vybaven dvěma tlačítky pro jeho ovládání a kalibraci. Tlačítka mají indikační diody LED, které usnadňují jeho obsluhu. Převodník je vestavěn do plastové skříňky určené pro montáž na lištu DIN35. Přívod napájecího napětí je jištěn vratnou polymerickou pojistkou. Připojení vodičů je prostřednictvím šroubovacích svorek.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Číslicový převodník TZD13546DA1 s výstupem 0 až 4,095V a RS232

Převodník TZD13546DA1

Číslicový převodník TZD13546DA1 je číslicové elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického můstku (snímače) na číselný údaj a zároveň je tento signál převáděn na stejnosměrné napětí v rozsahu 0 až 4,095V. Převodník je vybaven komunikační linkou RS232, přes kterou lze převodník připojit k počítači. Součásti dodávky převodníku je komunikační kabel standardní délky 3m a software pro počítač, který je určen k nastavení parametrů převodníku a rovněž ke čtení a záznamu měřených hodnot. K ovládání převodníku je určeno jedno tlačítko s označením Nula, kterým lze nulovat měřenou hodnotu a případně nastavit tovární parametry převodníku. Stav převodníku je indikován pomocí dvou diod LED. Převodník je vestavěn do plastové skříňky určené pro montáž na lištu DIN35. Přívod napájecího napětí je jištěn vratnou polymerickou pojistkou. Připojení vodičů je prostřednictvím šroubovacích svorek.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

Software TenzTZD1.exe (550kb)

 

nahoru

Číslicový převodník TZD10490R4 s rozhraním RS485

Převodník TZD10490R4

Číslicový převodník TZD10490R4 je digitální elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického můstku (snímače) na číselný údaj v rozsahu 16 bitů. Převodník je vybaven komunikační linkou RS485, přes kterou lze převodník připojit k počítači. K dispozici je volně dostupný testovací software. Vstupní rozsah převodníku je pevně nastaven podle parametrů snímače (požadavků zákazníka). Není tedy potřeba jakékoliv nastavování parametrů převodníku mimo jeho adresy. V případě potřeby provede výrobce změnu vstupního rozsahu zdarma. Normalizace měřeného signálu (nulování a přepočet měřené hodnoty dle kalibrační konstanty)je prováděna v obslužném software. Výrobce může dodat i software na míru - podle požadavků zákazníka. K tomuto převodníku lze jako příslušenství rovněž dodat i převodník pro počítač typu KONV2330, který převádí rozhraní USB na RS485.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

Software TenzTZDR4.exe (470kb)

 

nahoru

Číslicový převodník TZD10499R2 s rozhraním RS232

Číslicový převodník TZD10499R2 má podobnou konstrukci jako převodník TZD10490R4, ale je vybaven komunikační linkou RS232. Vstupní rozsah převodníku a další parametry lze nastavit pomocí zkratovacích propojek a spínače DIL. K dispozici je volně dostupný testovací software. Výrobce může dodat i software na míru - podle požadavků zákazníka.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

Software TZD10499R2.exe (486kb)

 

nahoru

Tenzometrický převodník TENZ2365 s rozhraním USB

Převodník TENZ2365

Tenzometrický převodník TENZ2365 je digitální elektronický přístroj, který umožňuje připojení a zpracování signálu z tenzometrického snímače. Je vybaven rozhraním USB pro připojení k počítači. Měření tenzometrického signálu provádí 16 bitový AD převodník a měřená hodnota je na vyžádání přenesena do počítače, kde probíhá její další zpracování. Rychlost přenosu dat může dosáhnout až 500 měřených hodnot za sekundu, což je také maximální rychlost měření.
Přístroj je umístěn v plastové skříňce pro umístění na stole nebo pro montáž na zeď. Přístroj obsahuje tři indikační diody, které informují uživatele o stavu přístroje při jeho provozu. Zelená dioda indikuje napájecí napětí, žlutá dioda indikuje průběh měření a přenosu dat a červená dioda indikuje aktivní výstupní obvod. Na boční stěně skříňky je umístěno tlačítko Reset, které umožňuje provést resetování přístroje bez odpojení konektoru USB. Přístroj je napájen přímo z rozhraní USB. Pomocí propojek v konektoru snímače umí přístroj rozeznat až 16 různých snímačů a přiřadit jim příslušné konfigurační parametry, které jsou uloženy v počítači.
Součástí dodávky je software pro nastavení parametrů, pro čtení měřených hodnot a pro další uživatelské funkce. Přístroj je dodáván ve dvou verzích software. Základní verze má označení TENZ2365G a rozšířená verze s označením TENZ2365E umožňuje navíc zahájení měření po definovaném nárůstu síly, měření s bargrafem a ukládání dat do formátu Excel.

Technická dokumentace TENZ2365E Dokumentace ve formátu PDF . . . . . . . Software TENZ2365E.exe (923kb)

Technická dokumentace TENZ2365G Dokumentace ve formátu PDF . . . . . . . Software TENZ2365G.exe (964kb)

 

 

nahoru

ANALOGOVÉ PŘEVODNÍKY SPECIÁLNÍ

Analogové tenzometrické převodníky speciální jsou buď vícekanálové, nebo mají jiné nadstandardní vlastnosti (jsou určeny pro laboratorní účely, mají digitální nulování nebo výstupní relé). nahoru

Tenzometrické hlídací zařízení TENZ2441

Tenzometrické hlídací zařízení

Tenzometrické hlídací zařízení TENZ2441 je elektronické analogové zařízení, které umožňuje připojení jednoho až osmi tenzometrických snímačů, pro nepřetržité monitorování stavu jejich zatížení. Snímače jsou zapojeny paralelně a z hlediska své funkce se vždy chovají jako jeden snímač. Je nezbytné, aby měly všechny připojené snímače shodné vlastnosti. Jedná se zejména o jejich jmenovitý rozsah (zatížení) a citlivost, která se udává v mV/V. Zařízení TENZ2441 je od výrobce pevně nastaveno na konkrétní citlivost snímačů, která je uvedena na výrobním štítku zařízení. Zařízení obsahuje dvě výstupní relé. Na výstupní svorkovnici je k dispozici přepínací kontakt pro každé relé. První z nich je poruchové relé, které je při správné funkci sepnuté. Pokud dojde k poruše zařízení, tak relé vypne. Porucha může nastat např. při vypnutí nebo výraznějším poklesu napájecího napětí nebo při poškození některého ze snímačů, případně při poškození některého ze čtyř připojovacích vodičů snímače. Druhé limitní relé je určeno k hlídání nastavené úrovně signálu. Pokud je měřený signál nad nastavenou úrovní, tak je relé sepnuto. Při poklesu pod tuto úroveň relé rozepne (odpadne). Limitní úroveň signálu lze nastavit v celém rozsahu měření od 0 do 100% (0 až 10V) prostřednictvím víceotáčkového trimru. Pro eliminaci vibrací je zařízení vybaveno nastavitelným frekvenčním filtrem typu dolní propust. Časová konstanta filtru se dá nastavit čtyřpolohovým DIP spínačem od 1 do 30 sekund.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Laboratorní tenzometrický převodník TENZ2389

Laboratorní převodník Laboratorní převodník

Laboratorní tenzometrický převodník TENZ2389 je elektronický přístroj pro zpracování signálů z tenzometrických (odporových) čidel a umožňuje měření poměrné deformace . Tenzometrické čidlo je připojeno do obvodu jedné větve odporového můstku. Rozsah impedance čidla je od 50 do 600 ohmů. Pro vyvážení impedance čidla jsou k dispozici šesti polohový přepínač pro hrubé vyvážení a víceotáčkový potenciometr pro jemné vyvážení. Můstek je napájen konstantním napětím 5V. Signál z můstku je zesílen měřicím zesilovačem až na hodnotu ±10V nebo ±5V. Zisk zesilovače je možné nastavit v deseti stupních od 2 do 513. Tenzometrické čidlo lze připojit buď přes šroubovací svorkovnici, nebo přes konektor typu JACK 3,5. Připojení je třípólové a umožňuje i připojení stínění přívodního kabelu čidla. Výstupní napětí je dostupné na souosém konektoru typu BNC.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrický převodník TENZ2407

Dvoukanálový převodník

Tenzometrický převodník TENZ2407 je elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického snímače na unifikovaný výstupní signál. Převodník obsahuje dva identické měřicí kanály. Standardně je převodník dodáván pro napěťové napájení tenzometrů 10V a s napěťovými výstupy -10V až 10V. Na zakázku lze převodník dodat i s jinými parametry.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

Cenově výhodnější alternativa za dva převodníky TZA

 

 

nahoru

Tenzometrický převodník TENZ2427

Čtyřkanálový převodník

Tenzometrický převodník TENZ2427 je elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického snímače na unifikovaný výstupní signál. Převodník obsahuje čtyři identické měřicí kanály. Standardně je převodník dodáván pro napěťové napájení tenzometrů 10V a s napěťovými výstupy -10V až 10V. Na zakázku lze převodník dodat i s jinými parametry.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

Cenově výhodnější alternativa za čtyři převodníky TZA

 

 

nahoru

Tenzometrický převodník TENZ2213

Převodník TENZ2213

Tenzometrický převodník TENZ2213 je elektronické zařízení, které převádí signál z  jednoho tenzometrického můstku na dva unifikované napěťové signály: standardně -1V až 1V a -10 až 10V. Na objednávku lze převodník dodat i s jinými výstupními rozsahy napětí. Tenzometrický snímač je napájen konstantním napětím 10 V. Převodník je dodáván buď jako modul plošného spoje nebo v plastové skříňce pro montáž na lištu DIN35.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrický převodník TENZ2215

Převodník TENZ2215

Tenzometrický převodník TENZ2215 je analogový tenzometrický převodník se dvěma samostatnými kanály s výstupem -10V až 10V, který je vybaven digitálními obvody pro nulování tlačítkem nebo externím signálem. Napájení tenzometrických snímačů je standardně napětím 10V, ale může být i jiným napětím a nebo konstantním proudem. Převodník je dodáván v plastové skříňce pro montáž na lištu DIN35.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

 

nahoru

Tenzometrický převodník s výstupním relé TZA11400K

Převodník TZA1140K

Tenzometrický převodník s výstupním relé TZA11400K umožňuje plnit současnou funkci přesného tenzometrického zesilovače a komparátoru. Přístroj převádí signál z tenzometrického snímače na unifikovaný napěťový signál, který porovnává s referenční hodnotou. Při překročení této hodnoty dojde k sepnutí relé. Napájení je stejnosměrným napětím 24V. Napájecí obvody obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí, přepěťovou ochranu a vratnou pojistku.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrický komparátor TENZ2347

Komparátor Tenz2347

Tenzometrický komparátor Tenz2347 je elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického snímače na napěťový signál a tento porovnává s referenční hodnotou. Při překročení této hodnoty dojde k sepnutí relé. Napájení komparátoru je stejnosměrným napětím 24V. Napájecí obvody obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí, přepěťovou ochranu a vratnou pojistku. Komparátor je vestavěn do plastové skříňky opatřené plastovými šroubovacími vývodkami pro přivedení připojovacích kabelů.
Komparátor Tenz2347 má standardně napájení snímače konstantním proudem 10mA, ale lze jej dodat i s napájením snímače konstantním napětím 10V (nebo 5V).

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF


nahoru

Tenzometrický komparátor TENZ2305

Komparátor Tenz2305

Tenzometrický komparátor Tenz2305 je elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického snímače na napěťový signál a tento porovnává se čtyřmi referenčními hodnotami. Při překročení této hodnoty dojde k sepnutí odpovídajícího výstupu. Napájení komparátoru je stejnosměrným napětím 24V. Napájecí obvody obsahují ochranu proti přepólování napájecího napětí, přepěťovou ochranu a polymerickou vratnou pojistku. Komparátor je vestavěn do plastové skříňky opatřené plastovými šroubovacími vývodkami pro přivedení připojovacích kabelů.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *