MĚŘENÍ SÍLY A HMOTNOSTI - PŘÍSTROJE

Úvodní stránka

MĚŘIČE SÍLY A HMOTNOSTI - STANDARDNÍ:
- Měřiče řady TENZ2117: do panelu i na zeď
- Měřiče řady TENZ2145: ruční s LCD displejem a akumulátorem
- Měřiče řady TENZ2174: s LED displejem a výstupními relé
- Měřiče řady TENZ2307: do panelu i na zeď

MĚŘIČE SÍLY A HMOTNOSTI - SPECIÁLNÍ:
- Měřič TENZ2301: pro měření poměrné deformace
- Měřič TENZ2304: stolní, rychlé měření a DA převodník
- Měřiče řady TENZ2313: dvoukanálový, součtový, na lištu DIN
- Měřič TENZ2335: datová paměť, rozhraní RS232, volitelná konfigurace
- Měřič TENZ2345: ruční provedení, rozhraní USB (RS232), externí EEPROM
- Měřič TENZ2345BE: stolní s pamětí dat, rozhraní USB, externí EEPROM
- Měřič TENZ2400: panelový s rychlými výstupními signály
- Měřič TENZ2403: ruční provedení, rozhraní USB (RS232), analogový výstup
- Měřič TENZ2683: tři snímače, rozhraní USB

Další stránky


Ceny pro jednotlivé výrobky nebo kompletní ceník zařízení lze vyžádat u výrobce: E-mail matulik@aterm.cz


nahoru

MĚŘIČE SÍLY A HMOTNOSTI - STANDARDNÍ 

Měřiče síly a hmotnosti jsou číslicová (digitální) měřicí zařízení s mikroprocesorem, který umožňuje použití celé řady přídavných funkcí. Jedná se o funkci tárování pro nastavení nuly na displeji při nenulovém zatížení snímače, funkci paměti maximální hodnoty, přenos měřených hodnot linkou RS232, RS485 nebo USB do počítače, případně další funkce. U těchto měřičů je možná i programová linearizace měřeného signálu a případně i teplotní kompenzace. Měřiče mohou být vybaveny DA převodníkem pro získání analogového výstupního signálu. Napájení je buď 230V/50Hz (vestavěný síťový zdroj nebo síťový adaptér 230V/12V), 24V, případně akumulátorem s možností dobíjení.

Měřiče síly je možné přímo při výrobě nastavit na požadované parametry tenzometrického snímače. Toto výrobní nastavení je pak součástí technické dokumentace. nahoru

Tenzometrické měřiče řady TENZ2117

Měřidlo TENZ2117A

Tenzometrické měřiče řady TENZ2117 jsou určeny pro montáž do panelu rozvaděčů, případně i v dalším provedení, jako u měřiče TENZ2117C v kovové skříňce pro montáž na zeď. Napájení je volitelné buď síťovým napětím 230V nebo stejnosměrným napětím 24V.

Měřič TENZ2117A je vestavěn v panelové skříňce typu BOPLA a je vybaven nulovacím tlačítkem.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

Měřidlo TENZ2117B

Měřič TENZ2117B je vestavěn v panelové skříňce typu BOPLA a je navíc vybaven funkcí zobrazení maximální měřené hodnoty.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

Měřič TENZ2117BU je navíc vybaven rozhraním USB. Dodávka měřiče zahrnuje i testovací software pro PC.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrické měřiče řady TENZ2145

Sestava TENZ2145

Tenzometrické měřiče řady TENZ2145 jsou přenosné měřicí přístroje napájené vestavěným akumulátorem. Všechny přístroje jsou vybaveny nulovacím tlačítkem, funkcemi monitorování stavu akumulátoru a signalizací vadného snímače. Zobrazení je na LCD displeji s 2x8 znaky a výškou znaků 10mm.
Pro přístroje s rozhraním USB (případně RS232) je k dispozici software pro PC, který umožňuje jak kalibraci a nastavení parametrů přístroje, tak i přenos a archivaci měřených dat.
Měřiče řady TENZ2145 jsou dodávány v plastovém kufříku, který obsahuje veškeré dodávané příslušenství. Je možná i dodávka bez kufříku za zvýhodněnou cenu.


Měřidlo TENZ2145A

Základní měřicí přístroj TENZ2145A má pouze nulovací tlačítko a jmenovitá hodnota snímače se nastavuje víceotáčkovým trimrem.


Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF     
Měřidlo TENZ2145B

Měřicí přístroj TENZ2145B má mimo nulovacího tlačítka i tlačítko maxima a je vybaven komunikačním rozhraním USB. Na displeji je zobrazena jak aktuální měřená hodnota, tak i maximální hodnota. Nastavení přístroje a jeho kalibrace se provádí pomocí počítače. Součástí dodávky přístroje je software pro PC, který umožňuje přenášet měřená data do počítače rychlostí až 400 vzorků za sekundu. Naměřená data lze ukládat na disk počítače a rovněž zobrazovat ve formě grafu.


Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF     


Měřidlo TENZ2145C

Měřicí přístroj TENZ2145C obsahuje čtyři ovládací tlačítka a komunikační linku. Přístroj je vybaven pamětí měřených dat s možností jejich prohlížení. Součástí přístroje je dále komunikační kabel a software pro systém Windows, který umožňuje jak nastavení základních parametrů přístroje, tak čtení naměřených dat z paměti počítače a jejich uložení na disk počítače v textovém formátu.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF     

Měřicí přístroj TENZ2145C1 je upravenou variantou přístroje TENZ2145C. Obsahuje rychlejší typ AD převodníku a umožňuje tak měření maximální hodnoty síly frekvencí až 3200Hz a to v obou polaritách. Maximální hodnoty lze pak ukládat do paměti a později přenést do počítače přes linku USB.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF     

nahoru

Tenzometrické měřiče řady TENZ2174

Měřidlo TENZ2174P Technická dokumentace TENZ2174P Dokumentace ve formátu PDF

Tenzometrické měřiče řady TENZ2174 jsou určeny pro montáž do rozvaděčů buď na lištu DIN nebo do panelu. Měřená hodnota z tenzometrického snímače je v řídicím mikroprocesoru zpracována v závislosti na dvou kalibračních konstantách, které byly získány při kalibračním měření. Přístroj obsahuje dvě výstupní relé s nastavitelnými hodnotami pro zapnutí a vypnutí pro verze TENZ2174P a TENZ2174D. U verze přístroje TENZ2174T je druhé relé využito pro hlídání napájení (při zapnutém přístroji je stále sepnuté). Dva galvanicky oddělené vstupy umožňují blokování, kdy na displeji zůstane poslední měřená hodnota a tárování, kdy je současná vynulována aktuální měřená hodnota. Všechny parametry jsou uloženy v paměti zařízení a jejich nastavování lze provádět čtyřmi tlačítky. Napájení je stejnosměrným napětím 24V. V případě požadavku zákazníka lze měřič vestavět do jiné skříňky a rovněž lze použít větší displej s výškou znaků 20, 38, 57, 100 nebo 125mm.

Měřidlo TENZ2174D Technická dokumentace TENZ2174D Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrické měřiče řady TENZ2307

Měřidlo TENZ2307S

Tenzometrické měřiče řady TENZ2307 jsou určeny pro montáž do panelu rozvaděče, případně mohou být vestavěny do skříňky pro montáž na zeď. Tenzometrické měřidlo TENZ2307 je digitální elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického můstku (snímače) na číselný údaj a ten zobrazuje na 6 místném LED displeji. Měření tenzometrického signálu provádí 16 bitový AD převodník. Měřená hodnota je v řídicím mikroprocesoru zpracována v závislosti na dvou kalibračních konstantách, které byly získány při kalibračním měření. Zařízení se vyrábí v několika konfiguracích. Základní konfigurace má označení TENZ2307P pro panelové provedení nebo TENZ2307N pro nástěnné provedení. Napájení je standardně napětím 24V DC, ale lze dodat i napájení se síťovým adaptérem 20V/24V, případně s vestavěným síťovým zdrojem, který obsahuje i odrušovací filtr. Plná konfigurace má označení TENZ2307PKR2PDE, kde další znaky znamenají:
a) K: zařízení obsahuje dvě výstupní relé s nastavitelnými hodnotami pro zapnutí a vypnutí. Každé relé má jeden přepínací kontakt s možností zatížení až 10A.
b) R2: výstup RS232 nebo USB s možností připojení k PC. Další variantou je výstup USB s označením RU nebo výstup RS485 s označením R4. Součástí je software pro počítač, který umožňuje nastavení parametrů přístroje a jeho kalibraci.
c) P: Měřicí program pro počítač, který umožňuje periodické měření s grafickým zobrazením, archivací a tiskem.
d) D: analogový výstup měřené hodnoty pomocí 12 bitového DA převodníku.
e) E: Výstup pro externí displej s výškou znaků až 125mm.
Všechny konfigurace zařízení obsahují vstupní svorku pro blokování zařízení (na displeji zůstane poslední měřená hodnota), vstupní svorku pro tárování (současná měřená hodnota vynulována) a výstupní svorku s chybovým signálem. Všechny parametry jsou uloženy v paměti zařízení a jejich nastavování lze provádět čtyřmi tlačítky umístěnými na čelním panelu zařízení. Měřidlo TENZ2307N

Technická dokumentace TENZ2307P Dokumentace ve formátu PDF

 

Technická dokumentace TENZ2307N Dokumentace ve formátu PDF Technická dokumentace TENZ2307NKR2D Dokumentace ve formátu PDF

 

Software TENZ2307.exe (633kb)

 

nahoru

MĚŘIČE SÍLY A HMOTNOSTI - SPECIÁLNÍ 

Speciální měřiče síly a hmotnosti jsou určeny pro náročnější aplikace. Vyznačují se displeji s většími znaky, funkcemi pro dávkové vážení atd.

nahoru

Tenzometrický měřič TENZ2301 pro měření poměrné deformace

Měřidlo TENZ2301

Tenzometrický měřič TENZ2301 je určen pro měření poměrné deformace mechanických nosníků opatřených tenzometrickými snímači. Pro měření jsou určeny dva snímače. Měřicí snímač je upevněn na nosníku, který je deformován. Kompenzační snímač je upevněn na samostatném nosníku a je určen ke kompenzaci vlivu okolních podmínek. Přístroj umožňuje připojení snímačů se jmenovitou hodnotou 120Ω, 350Ω a 1000Ω. Celkem je možné k přístroji připojit až 10 různých snímačů. Každý snímač má propojkami v konektoru nastavenu svou adresu a typ. Přístroj podle těchto hodnot nastaví měřicí parametry. Pro zobrazení měřených hodnot slouží šestimístný LED displej s výškou znaků 14mm. Přístroj je dále vybaven rozhraním RS232, nulovacím tlačítkem a je vestavěn do plastové skříňky ve stolním provedení. Napájení přístroje je pomocí síťového adaptéru 230V/12V.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 


nahoru

Tenzometrický měřič TENZ2304

Měřidlo TENZ2304

Tenzometrický měřič TENZ2304 je elektronický měřicí přístroj pro měření síly pomocí tenzometrického snímače. Pro zobrazení měřené hodnoty je určen 6-ti místný LED displej s výškou znaků 14mm. Měřenou hodnotu lze kdykoliv nulovat (tárovat) tlačítkem „Nula“. Maximální hodnotu lze kdykoliv zobrazit tlačítkem „Maximum“. Přístroj je dále vybaven analogovým výstupem 0 až 10V, rozhraním RS232 (USB) a je vestavěn v plastové stolní skříňce. Napájení je napětím 24V DC pomocí pevně připojeného síťového adaptéru. Přívod napájení je jištěn vratnou polymerickou pojistkou 0,25A. Tenzometrický snímač se připojuje přes patnáctipólový konektor typu Canon. Třířadý konektor s kolíky (vidlice), která je kabelem spojená se snímačem obsahuje rovněž paměť s konfiguračními parametry. K přístroji lze používat více snímačů, které se dají nakonfigurovat přes počítač a přístroj automaticky nastaví příslušné parametry měření. Součástí přístroje je komunikační kabel a nastavovací software pro PC.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrický měřič TENZ2313-2S

Měřidlo TENZ2313

Tenzometrický měřič TENZ2313 je digitální elektronické zařízení, které převádí signály ze dvou tenzometrických můstků (snímačů) na číselný údaj a ten zobrazuje na 6 místném LED displeji. Měření každého tenzometrického signálu provádí 16 bitový AD převodník. Měřené hodnoty jsou v řídicím mikroprocesoru zpracovány pomocí kalibračních konstant, které byly získány při kalibračním měření a poté jsou sečteny a zobrazeny. Dále zařízení obsahuje 16 bitový DA převodník s výstupem 4 až 20mA. Rozsah tohoto výstupu je nastavitelný dvěma samostatnými konstantami tak, aby výstupní proud 4mA odpovídal nulové hodnotě na displeji a proud 20mA jmenovité hodnotě. Všechny parametry jsou uloženy v paměti zařízení a jejich nastavování lze provádět čtyřmi tlačítky umístěnými na čelním panelu zařízení. Zařízení je vestavěno do plastové skříňky pro montáž na lištu DIN.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrický měřič TENZ2335

Měřidlo TENZ2335

Tenzometrický měřič TENZ2335 je digitální elektronický přístroj, které převádí signál z tenzometrického můstku (snímače) na číselný údaj a ten zobrazuje na 6 místném LED displeji. Měření tenzometrického signálu provádí 16 bitový AD převodník. Měřená hodnota je v řídicím mikroprocesoru zpracována v závislosti na dvou kalibračních konstantách, které byly získány při kalibračním měření. Přístroj se vyrábí v několika konfiguracích, které jsou vyjádřeny přídavnými znaky za základním označením přístroje: S (N): pro napájení přístroje. S je pro napájení síťovým napětím 230V/50Hz. N je pro napájení nízkým napětím 24V. Cd (Cp, Cs): pro skříňku přístroje. Cd je pro plastovou skříňku na lištu DIN, Cp je pro skříňku do panelu rozvaděče a Cs je pro stolní skříňku. K1 (K2): pro výstupní relé s nastavitelnými hodnotami pro zapnutí a vypnutí. K1 je pro jedno relé, K2 pro dvě relé. Každé relé má jeden přepínací kontakt s možností zatížení až 10A. M: je pro paměť k záznamu měřených dat R2 (R4, U): pro komunikační rozhraní. R2 je pro rozhraní RS232. R4 je pro rozhraní RS485 a U je pro rozhraní USB. Součástí komunikačního rozhraní je i software pro PC. D: pro analogový výstup měřené hodnoty pomocí 12 bitového DA převodníku. E: pro výstup na externí displej s výškou znaků až 57, 100 nebo 125mm. Všechny konfigurace přístroje obsahují vstupní svorku pro blokování přístroje (na displeji zůstane poslední měřená hodnota) a vstupní svorku pro tárování (současná měřená hodnota vynulována). Všechny parametry jsou uloženy v paměti přístroje a jejich nastavování lze provádět čtyřmi tlačítky umístěnými na čelním panelu přístroje.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

Software TENZ2335.exe (1081kb)

 

nahoru

Tenzometrický měřič TENZ2345

Měřidlo TENZ2345

Tenzometrický měřič TENZ2345 je elektronické zařízení pro měření síly nebo hmotnosti s tenzometrickým snímačem. Zařízení je umístěno plastové skříňce vybavené konektory pro připojení tenzometrického snímače, napájecího adaptéru a rozhraní USB (nebo RS232). Čelní panel zařízení obsahuje LCD displej se dvěma řádky po osmi znacích s výškou 10mm a dvě ovládací tlačítka. Kalibraci snímače a nastavení parametrů zařízení lze provádět z počítače přes komunikační rozhraní. Kalibrační software pro Windows je součástí dodávky zařízení. Hodnoty parametrů jsou uloženy v paměti EEPROM, která je vestavěna v konektoru snímače. K zařízení lze tedy mít více snímačů se samostatnou kalibrací.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrický měřič TENZ2345BE

Měřidlo TENZ2345BE

Tenzometrický měřič TENZ2345BE je elektronický přístroj pro měření síly nebo hmotnosti s tenzometrickým snímačem. Zařízení je umístěno ve stolní plastové skříňce, a je vybaveno konektory pro připojení tenzometrického snímače a rozhraní USB. Čelní panel zařízení obsahuje LCD displej se dvěma řádky po osmi znacích s výškou 10mm, tři ovládací tlačítka a hlavní vypínač. Kalibraci snímače a nastavení parametrů zařízení lze provádět z počítače přes komunikační rozhraní USB. Kalibrační software pro Windows je součástí dodávky zařízení. V konektoru tenzometrického snímače je umístěna paměť EEPROM s konfiguračními parametry. K přístroji lze tedy připojit více snímačů s rozdílnými parametry. Zařízení obsahuje datovou paměť s kapacitou pro 16384 hodnot maxima. Uložená data můžeme číst pomocí počítače.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrický měřič TENZ2400 pro rychlé ovládání

Měřidlo TENZ2400

Tenzometrický měřič TENZ2400 je digitální elektronické zařízení, které převádí signál z tenzometrického můstku (snímače) na číselný údaj a ten zobrazuje na 6 místném LED displeji. Základní parametry jsou uloženy v paměti zařízení a jejich nastavování lze provádět z počítače přes komunikační linku RS232. Rychlost měření je až 1000 vzorků za sekundu, a touto rychlostí (frekvencí) jsou ovládány i výstupní signály. Zařízení je proto vhodné např. pro monitorování lisovací síly apod. Pro ovládání zařízení jsou určeny tři digitální vstupy, které umožňují zvolit zobrazení na displeji (okamžitá nebo maximální měřená hodnota), nulování (tára) měřené hodnoty a nulování maximální hodnoty. Analogový vstup s rozsahem 0 až 5V umožňuje nastavit limitní hodnotu pro sepnutí výstupního relé. (Druhou možností je nastavení limitní hodnoty přes linku RS232). Limitní výstup (shodný s výstupním relé) je rovněž dostupný na dvou digitálních výstupech s otevřeným kolektorem. Maximální měřená hodnota je připojena na pasivní výstupní proudový signál s rozsahem 4 až 20mA. Okamžitá měřená hodnota je k dispozici na napěťovém výstupu s rozsahem 0 až 10V.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrický měřič TENZ2403

Měřidlo TENZ2403

Tenzometrický měřič TENZ2403 je elektronické zařízení pro měření síly nebo hmotnosti s tenzometrickým snímačem. Zařízení je umístěno v plastové skříňce vybavené čtyřpólovým konektorem se závitem pro připojení tenzometrického snímače, konektorem typu Jack pro analogový výstup s rozsahem ±10V a konektorem s rozhraním USB. Napájení zařízení je přes pevně připojený napájecí adaptér 230V/24V. Čelní panel zařízení obsahuje LED displej s šesti znaky o výšce 14mm a nulovací tlačítko. Kalibraci snímače a nastavení parametrů zařízení lze provádět z počítače přes komunikační rozhraní USB. Kalibrační software pro Windows je součástí dodávky zařízení. Obvody analogového výstupu ±10V jsou galvanicky odděleny od ostatních elektronických obvodů zařízení.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 

nahoru

Tenzometrický měřič TENZ2683

Měřidlo TENZ2683

Tenzometrický měřič TENZ2683 je elektronický přístroj pro měření signálů ze tří tenzometrických snímačů. Přístroj umožňuje zobrazení měřených hodnot jednotlivých snímačů a jejich celkové hodnoty (součet) na čtyřřádkovém LCD displeji. Přístroj je vybaven tlačítkem pro současné nulování všech měřených hodnot (tárování) a rozhraním USB pro připojení přístroje k počítači.

Technická dokumentace Dokumentace ve formátu PDF

 Měřiče délky s LED displejem lze doplnit externím displejem s většími znaky v různém provedení:

Zobrazovací jednotky

Zobrazovač DIS0341 Zobrazovač DIS2451 Zobrazovač DIS2541 Zobrazovač DIS3451
nahoru

OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *