Tenzometrické převodníky

                                   Výrobní značení

Tenzometrické převodníky jsou označovány osmimístným alfanumerickým kódem:

                                    T Z x 4 5 6 7 8

Úvodní dva znaky TZ jsou pevné a označují výrobní řadu.

Třetí znak (x) označuje typ převodníku:              

A analogový převodník
D digitální převodník
P precizní převodník

 

Čtvrtý znak (4) označuje provedení převodníku:           

0 bez skříňky (jen DPS)
1 plastová skříňka pro montáž na lištu DIN35
2 nevyužito
3 plastová skříňka pro montáž na zeď v krytí IP65
4 nevyužito
5 Kovová Al skříňka

 

Pátý znak (5) označuje napájení snímače:           

0 konstantním napětím 5V
1 konstantním napětím 10V
2 konstantním napětím 15V
3 nevyužito
4 jiné napětí
5 konstantním proudem 5mA
6 konstantním proudem 10mA
7 konstantním proudem 20mA
8 konstantním proudem 30mA
9 jiný proud

 

Šestý znak (6) označuje jednotkový vstupní signál převodníku (citlivost snímače):
(Jedná se o vstupní signál snímače na 1V nebo 1mA napájení snímače)            

0 0,1 mV
1 0,2 mV
2 0,5 mV
3 1 mV
4 2 mV
5 5 mV
6 10 mV
7 20 mV
8 50 mV
9 jiný vstupní signál

 

Sedmý znak (7) označuje výstupní signál převodníku:           

0  -10V až +10V
1  -20 až +20mA: aktivní výstup
2  4 až +20mA: aktivní výstup
3  4 až 20mA: pasivní výstup
4  4 až 20mA: pasivní výstup s galvanickým oddělením
5  -5V až +5V
9 jiný výstupní signál (viz přídavné znaky)

 

Osmý znak (8) označuje filtraci měřeného signálu:           

0 bez filtrace
1 100kHz
2 10 kHz
3 1kHz
4 100Hz
5 10Hz
9 jiný

 

Přídavné znaky označují další parametry (příslušenství):           

P jen kladná polarita výstupu (např. 0 až 10V)
S posun nulové hladiny výstupního signálu (standardně o +50%)
G galvanické oddělení obvodů napájení
W šestivodičové připojení snímače
K1(2) komparátor - jedno (dvě) výstupní relé
R2 Rozhraní RS232
R4 Rozhraní RS485
U Rozhraní USB
D DA převodník (12, 14 nebo 16 bitů)
E výstup pro přídavný displej (57, 100 nebo 125mm)
M paměť pro záznam dat
F aktivní filtr 3.řádu
Tn více tenzometrických snímačů spojených paralelně (n=počet)

 

Příklady pro objednání:

Tenzometrický převodník TZA11422 je analogový převodník v provedení skříňka na lištu DIN35,
s napěťovým napájením snímače 10V, s citlivostí snímače 2mV/V, výstupním signálem -10 až +10V
a -20mA až +20mA a s filtrem 10kHz.

Tenzometrický převodník TZA36510 je analogový převodník v provedení plastová skříňka pro montáž na zeď v krytí IP65,
s proudovým napájením snímače 10mA, s citlivostí snímače 5mV/mA, výstupním signálem -10 až +10V , bez filtrace.

Převodníky jsou určeny pro napájení stejnosměrným napětím 24V (20 až 30V). Na zakázku lze dodat i převodníky s napájením 12V DC nebo 230V AC.

Standardní typy převodníků jsou uvedeny na stránce s převodníky včetně jejich ceny. Cenu a dodací lhůtu jiných typů lze poptat e-mailem.