ČTEČKY ČIPŮ DALLAS

Úvodní stránka

Čtečky čipů Dallas řady 2400
Příslušenství a materiál
Know-how: výrobní podklady

Další stránky

Ceník čteček Dallas Dokumentace  ve formátu PDF


nahoru

Čtečky čipů Dallas řady 2400: DSRS2430, DSRS2419, DSRS2433, DSRS2433L a DSRS2431

Čtečky čipů Dallas řady 2400 jsou určeny pro čipy DS1990. Využívají rozhraní RS232, RS485 a USB. Jednotný přenosový protokol všech čteček je ve formátu ASCII a lze je snadno implementovat do jiných systémů. Mimo přenosu sériového čísla čipu lze ovládat LED diodu, zablokovat činnost čtečky a rovněž přečíst typové číslo čtečky. Volně dostupný ovládací software umožňuje jak čtení kódu čipů do vlastního okna, tak i do jiného aktivního okna na počítači. Na zakázku je možné upravit software podle přání uživatele. Na objednávku lze dodat čtečky i v jiném provedení (bez skříňky, čtecí plocha připojitelná přes konektor, ...). Čtečka DSRS2431 s rozhraním RS485 má samostatný ovládací software, protože její přenosový protokol se od ostatních čteček mírně liší. Na jedné komunikační lince může být ovšem připojeno až 128 čteček.
Čtečky jsou dodávány jako kompletní zařízení v plastové skříňce s pevně připojeným komunikačním kabelem, který má standardně délku 1,5m. Na zakázku lze dodat i jinou délku kabelu od 0,5 do 3m. Možná je i dodávka čteček s výrazně delší kabeláží (desítky metrů), kdy jsou čtečky vybaveny komunikačním rozhraním s proudovou smyčkou.
Čtečky jsou dodávány bez čipů, které lze ke čtečkám přiobjednat včetně plastových držáků.


Čtečka čipů DSRS2319

Čtečka DSRS2430 se k počítači připojuje kabelem délky 1,5m zakončeným 9-ti kolíkovým konektorem Canon. Lze dodat i s kabelem délky 3m. Napájení je zajištěno přímo z linky RS232 počítače.

Technická dokumentace DSRS2430 Dokumentace  ve formátu PDF

Čtečka DSRS2419 se k počítači připojuje kabelem délky 1,5m zakončeným 9-ti kolíkovým konektorem Canon pro rozhraní RS232. Napájení je externí stejnosměrným napětím 9 až 30V.

Čtečka čipů DSRS2433 Technická dokumentace DSRS2419 Dokumentace  ve formátu PDF

Čtečka DSRS2433 se k počítači připojuje kabelem délky 1,5m zakončeným standardním konektorem USB-A. Lze dodat i s kabelem délky 3m. Napájení je zajištěno z USB rozhraní.

Technická dokumentace DSRS2433 Dokumentace  ve formátu PDF

Software DSRS2400.zip (456kb)


Čtečka DSRS2433L se od předchozí čtečky liší délkou kabelu zakončeným rovněž standardním konektorem USB-A. U tohoto konektoru je navíc převodník signálů, který umožňuje dosáhnout délky kabelu až 100m. Základní délka kabelu je 5m a dále lze objednat délku kabelu s násobkem 5m, až do 100m. Napájení je zajištěno z USB rozhraní.


Čtečka čipů DSRS2431D Čtečka čipů DSRS2431

Čtečka DSRS2431 se k počítači připojuje přes rozhraní RS485. Napájení je externí stejnosměrným napětím 9 až 30V. Tato čtečka je většinou dodávána buď ve formě funkčního modulu nebo ve skříňce na lištu DIN.

Technická dokumentace DSRS2431 Dokumentace  ve formátu PDF
Technická dokumentace DSRS2431D Dokumentace  ve formátu PDF

Software DSRS431.zip (475kb)nahoru

Příslušenství a materiál

Příslušenství a materiál obsahuje několik materiálových položek, které jsou využívány při výrobě čteček Dallas a jsou nabízeny za zvýhodněnou cenu již od 1ks.


Samostatné čipy DS1990A spolu s plastovou klíčenkou DS9093 je možné přiobjednat ke každé čtečce nebo i samostatně bez čtečky. Čipy DS1990Čtecí plocha CZ9092 je důležitou součástí každé čtečky čipů. Lze ji pomocí pružné podložky jednoduše upevnit do čelního panelu. Pevně připojený kabel má délku 0,4m. Plocha CZ9092Skříňka KM-2/BK má rozměry 48 x 42 x 22 mm a je opatřena bočními úchyty pro snadnou montáž. Skříňka KM-2Rozhraní FT232BL je integrovaný obvod v pouzdru LQFP32, který převádí datové signály z rozhraní UART na USB. Je součástí čtečky DSRS2433. FT232BL


nahoru

Know-how: výrobní podklady

Know-how obsahuje soubor několika výrobních podkladů nezbytných pro výrobu konkrétního typu čtečky. Jedná se zejména o výrobní dokumentaci a pak i možnost zdrojových kódů software použitých při výrobě čtečky. Lze dodat i sadu součástek a případně i programátor pro použitý mikrořadič.


Výrobní dokumentace obsahuje obvodové schéma zapojení čtečky, osazovací výkres plošného spoje, technický popis zapojení a rovněž software (.OBJ) pro mikroprocesor AT89C2051. Pokud jsou pro daný výrobek již vyráběny profesionální plošné spoje, tak je k dispozici objednací list pro firmu Gatema (výrobce PCB) nebo filmové předlohy pro laboratorní výrobu plošných spojů. Za příplatek lze poskytnout i další technickou podporu.


Zdrojový software ASM obsahuje zdrojový kód software v assembleru (.ASM) pro mikroprocesor AT89C2051. Tento software obsahuje všechny funkce a procedury, které řídí činnost čtečky.


Zdrojový software PAS obsahuje soubor zdrojových kódů software v jazyce Pascal (.PAS, .DFM, .DPR) pro počítač. Software byl vyvinut a navržen v prostředí Delphi. (Za příplatek může být starší nelicencovaná verze tohoto vývojového prosředí součástí dodávky software). Tento software je univerzální pro všechny čtečky řady 2400 a je funkční na počítačích se všemi verzemi Windows.


Sada součástek může obsahovat sadu části nebo všech součástek nezbytných pro výrobu čtečky. Jedná se jak o elektronické prvky, tak i o plošný spoj, připojovací kabel a mechanické prvky včetně skříňky. Sady součástek jsou dodávány za výhodnou cenu již od 1ks.


Programátor AT89Cx051 je samostatné zařízení, které umožňuje naprogramovat mikroprocesor čtečky (AT89C2051). Programátor je vybaven rozhraním USB a je dodáván včetně obslužného programu, který spolehlivě funguje na všech verzích Windows.


Obchodní podmínky: prodej know-how je realizován na základě licenční smlouvy. Tato smluvní licence může být koncipována buď jako běžná licence nebo jako výhradní licence. Výhradní licence opravňuje jedině a pouze nabyvatele k výkonu licencovaného práva ve sjednaném rozsahu. Toto omezení se vztahuje rovněž na poskytovatele licence, který je taktéž povinen zdržet se výkonu licencovaného práva, a není ani oprávněn toto právo dále licenčně poskytovat třetím osobám. V případě výhradní licence bude tedy její nabyvatel mít výhradní právo pro celý sjednaný rozsah této smlouvy. Výhradní licence je vždy poskytnuta na dobu neurčitou a je možná pouze při prodeji kompletních výrobních podkladů. Ze stránek firmy Aterm.cz bude daný výrobek natrvalo odstraněn. Ceny při poskytnutí výhradní licence by byly stanoveny vzájemnou dohodou.

Běžná licence umožňuje poskytovateli licence dále pokračovat ve výrobě daného produktu a rovněž poskytovat toto právo dalším třetím osobám.
V dostupném ceníku jsou uvedeny ceny za tuto běžnou licenci.
Z hlediska daňového zákona se nejedná o prodej zboží ani služeb, a proto nebude při prodeji uplatňováno DPH. Jedná se náhrady za poskytnutí práva na užití předmětu průmyslového vlastnictví (know-how). 

OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

LVDT převodník


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *