ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY

Úvodní stránka

TABULKA ZNAČENÍ ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTEK

Zobrazovací jednotky v běžné plastové skříňce:
- Zobrazovací jednotka DIS3451C1: 4 x 100mm a impulsní vstupy
- Zobrazovací jednotka DIS3341V1: 3 x 57mm, voltmetr 12 bitů


Zobrazovací jednotky v ploché skříňce:
- Zobrazovací jednotka DIS2351C1R1: 3 x 100mm,čítač a RS232
- Zobrazovací jednotka DIS2351V1: 3 x 100mm, voltmetr 12 bitů
- Zobrazovací jednotka DIS2451V1: 4 x 100mm, voltmetr 12 bitů
- Zobrazovací jednotka DIS2351C1A1: 3 x 100mm, automatický a tlačítkový čítač
- Zobrazovací jednotka DIS2461U: 4 x 125mm, časové údaje


Zobrazovací jednotky s ovládáním:
- Třímístná sestava SES0341D1: 3 x 57mm
- Čtyřmístná sestava DIS0462D1 s kabelovým propojením: 4 x 125mm, ovládací jednotka s displejem

Další stránky

Ceny pro jednotlivé výrobky ze zobrazeného sortimentu nebo podle tabulky lze vyžádat u výrobce: E-mail matulik@aterm.cz


Všeobecně o zobrazovacích jednotkách

Zobrazovací jednotkyjsou konstruovány jako kompaktní zobrazovací zařízení se sedmisegmentovými zobrazovači LED. Zobrazovače mají výšku znaků 14, 20, 25, 38, 45, 57, 100 nebo 125 mm. Počet zobrazovačů může být v podstatě neomezený. Jednotky jsou vestavěny buď do plastových skříněk s krytím až IP65 nebo do plochých skříněk (hloubka 40mm) vyrobených na zakázku - černý plastový rámeček, průsvitné čelní plexi a zadní deska z masivního laminátu.

Jednotlivé zobrazovače umožňují zobrazit libovolné znaky, které lze vyjádřit prostřednictvím sedmi segmentů. Prakticky připadá v úvahu soubor 40 znaků (číslice 0 až 9, písmena A,b,c,d,E,F,G,H,I,J,L,n,o,P,r,t,U,Y a dalších 12 znaků). Zobrazovací jednotka je řízena jednočipovým mikrořadičem , který ovládá jednotlivé displeje v multiplexním režimu. Přenos znaků do jednotky probíhá po sériové komunikační lince typu RS232 (USB) nebo RS485. U zákaznických displejů je možné přímé připojení tlačítek, klávesnice nebo impulsního vstupu, případně i jiné řešení. Provedení může být buď s kabelovým propojením nebo s bezdrátovým propojením, které může být buď s infračerveným přenosem dat nebo s radiovým přenosem dat.

Místo ovladače lze použít počítač a zobrazovací jednotky pak mohou být přímo ovládány z počítače nejčastěji přes rozhraní RS232 (USB).
nahoru

Zobrazovací jednotky v běžné plastové skříňce


Zobrazovací jednotka DIS3451C1 je určena pro zobrazení čtyřmístné hodnoty na sedmisegmentových displejích LED o výšce znaků 100mm. Jednotka je vybavena impulsními vstupy, který umožňuje čítání impulsů nahoru i dolů a nulování. Zobrazenou hodnotu lze navíc kdykoliv vynulovat tlačítkem Nula umístěným na levé boční stěně skříně. Zobrazovací jednotka je dodávána i s externím napájecím zdrojem 230V/24V, který je propojen s jednotkou přes napájecí konektor a externí svorkovnicí, ke které jsou připojeny testovací prvky, aby bylo možné odzkoušet zařízení ihned po dodání. Pro zapnutí a vypnutí napájení je určen hlavní vypínač, umístěný na boční stěně skříně.

Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

Zobrazovací jednotka DIS3341V1 je vestavěna do plastové skříně z materiálu ABS opatřené čelním průsvitným plexisklem. K zobrazení slouží trojice LED zobrazovačů s výškou znaků 57mm uspořádaných vedle sebe. Napájení je stejnosměrným napětím 24V. Součástí dodávky zařízení je síťový adaptér 230V/24V/200mA. Zařízení obsahuje jeden analogový vstup s rozsahem 0 až 10V. Tomu odpovídá údaj 0 až 999 na trojmístném zobrazovači.

Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF
nahoru


Zobrazovací jednotky v ploché skříňce


Zobrazovací jednotky v ploché skříňce jsou dodávány s příslušenstvím, které umožňuje jejich okamžité odzkoušení. Samozřejmostí je technická dokumentace s prohlášením o shodě a pokud je jednotka vybavena komunikační linkou, tak i CD se softwarem. K jednotce je dále připojen kabel (standardně délky 2m, ale lze přiobjednat větší délku) zakončený svorkovnicí. Ke svorkovnici je připojen síťový napájecí adaptér a testovací prvky (např. tlačítka). Stačí tedy je zapojit adaptér do sítě a testovat funkci jednotky.


Zobrazovací jednotka DIS2351C1R1 umožňuje zobrazení třímístné hodnoty na sedmi-segmentových displejích LED o výšce znaků 100mm. Zařízení je vybaveno třemi logickými vstupy, které umožňují inkrementaci, dekrementaci a nulování zobrazené hodnoty. Dále zařízení obsahuje sériový port typu RS232 pro jeho propojení s počítačem. Součástí dodávky zařízení je i obslužný software pro počítač. Stejná zobrazovací jednotka, ale s rozhraním RS485 má označení DISP2351C1R4. K této jednotce lze jako příslušenství dodat i převodník pro počítač typu KONV2330, který převádí rozhraní USB na RS485.

Technická dokumentace DISP2351C1R1 Dokumentace  ve formátu PDF
Technická dokumentace DISP2351C1R4 Dokumentace  ve formátu PDF

Zobrazovací jednotka DIS2351V1 je určena pro funkci vzdáleného zobrazovače. K zobrazení slouží trojice LED zobrazovačů s výškou znaků 100mm uspořádaných vedle sebe. Zařízení je umístěno do skříňky opatřené průhledným červeným čelním plexisklem. Skříňku je možné zavěsit na zeď pomocí dvou kovových úchytů umístěných na zadní stěně skříňky. Napájení je stejnosměrným napětím 24V. Součástí dodávky zařízení je spínaný síťový adaptér 230V/24V/500mA. Zařízení obsahuje jeden analogový vstup se vstupním rozsahem 0 až 10V a rozlišením 12 bitů. Tomu odpovídá údaj 0 až 999 na zobrazovači.

Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

Zobrazovací jednotka DIS2451V1 je určena pro funkci vzdáleného zobrazovače. K zobrazení slouží čtveřice LED zobrazovačů s výškou znaků 100mm uspořádaných vedle sebe. Zařízení je umístěno do skříňky opatřené průhledným červeným čelním plexisklem. Skříňku je možné zavěsit na zeď pomocí dvou kovových úchytů umístěných na zadní stěně skříňky. Napájení je stejnosměrným napětím 24V. Součástí dodávky zařízení je spínaný síťový adaptér 230V/24V/500mA. Zařízení obsahuje jeden analogový vstup se vstupním rozsahem 0 až 10V a rozlišením 12 bitů. Tomu odpovídá údaj 0 až 200,0 na zobrazovači. Zařízení lze využít např. pro zobrazení teploty v rozsahu 0 až 200,0°C.

Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

Zobrazovací jednotka DIS2351C1A1 umožňuje  zobrazení třímístného čísla a jeho nastavení v automatickém nebo ručním režimu.  V automatickém režimu je přičteno jedno číslo za den, v ručním režimu lze pomocí tří tlačítek zobrazené číslo zvyšovat, snižovat nebo nulovat. Zobrazovací zařízení je umístěno v ploché skříňce určené pro montáž na zeď. Napájení je stejnosměrným napětím 24V. Konektor pro připojení síťového adaptéru 230V/24V je umístěn na zadní stěně skříňky. Ovládací prvky jsou umístěny na pravé boční stěně skříňky. Zařízení je vybaveno pamětí a po zapnutí napájení je zobrazeno číslo, které zařízení zobrazovalo před vypnutím napájení.

Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

Zobrazovací jednotka DIS2461U umožňuje zobrazení čtyřmístného časového údaje na sedmi-segmentových displejích LED o výšce znaků 125mm. Zobrazovací zařízení je umístěno v ploché skříňce opatřené čelním plexisklem a opatřené dvěma úchyty pro montáž na zeď. Ve spodní stěně skříně je šroubovací vývodka pro přívodní kabel. Zařízení je vybaveno rozhraním USB, které umožňuje jeho propojení s počítačem. Velkou výhodou použitého technického řešení je větší délka připojovacího kabelu, která může dosáhnout až 100m. Po kabelu je přivedeno i napájení 24V, které zajišťuje spínaný síťový adaptér, jenž je součástí dodávky zařízení, stejně jako obslužný software pro počítač.

Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

Software DIS2461U.exe (624kb)


nahoru

Zobrazovací jednotky s ovládáním


Sestava třímístné zobrazovací jednotky s ovladačem se skládá ze dvou částí: modulu zobrazovače a dálkového ovladače. Na ilustrační fotografii je třímístný zobrazovač s výškou znaků 57mm bez skříňky spolu se čtyřtlačítkovým ovladačem.
Zobrazovací zařízení s ovladači je určeno pro zobrazení číselných informací na velkých nástěnných zobrazovačích. Tyto zobrazovače obsahují nejčastěji tři nebo čtyři sedmisegmentové displeje s výškou znaků 57 nebo 100 nebo 125mm. Na zakázku lze vyrobit zobrazovače s libovolným počtem znaků.
Zobrazovače mohou být v různém konstručním provedení: viz

TABULKA ZNAČENÍ ZOBRAZOVACÍCH JEDNOTEK

Zobrazovače jsou ovládány pomocí ovládacích jednotek připojených stíněným dvoužilovým kabelem. Výhodnou použitého kabelového propojení je nižší cena a vyšší spolehlivost oproti bezdrátovému řešení. Ovládací jednotka umožňuje nastavení libovolných čísel na nástěnném zobrazovači. Pro tento účel je tato jednotka vybavena tlačítky a kontrolním displejem. Nulovacím tlačítkem zobrazovač zhasneme (svítí jen pravá desetinná tečka pro indikaci provozního stavu zařízení). Tlačítky pro jednotlivé zobrazovače lze inkrementovat zobrazená čísla od 0 do 9, případně lze libovolný zobrazovač zhasnout. Ovládací jednotka je umístěna v malé plastové skříňce pro ruční použití a lze ji na zakázku vybavit držákem DIN pro možnost umístění na zeď. Ovladač komunikuje se zobrazovací jednotkou po jednom vodiči. Napájení obou zařízení je stejnosměrným napětím 24V. Na jedno vedení lze paralelně připojit libovolný počet ovladačů a zobrazovacích jednotek. Je nutné jen přiměřeně dimenzovat výkon napájecího zdroje. Lze tedy použít např. jednu ovládací jednotku s více nástěnnými zobrazovači, nebo více ovládacích jednotek s jedním zobrazovačem, nebo více ovládacích jednotek s více nástěnnými zobrazovači. Změna nastavení čísla na libovolném ovladači se ihned zobrazí na všech ostatních ovladačích a nástěnných zobrazovačích. Tato funkce je umožněna díky unikátnímu softwarovému a hardwarovému řešení zařízení. Součástí dodávky celého zařízení je i napájecí zdroj 230V/24V, který je připojen do jednoho z ovladačů. Každý ovladač je dodán s pevně připojeným propojovacím kabelem zvolené délky.
Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF

Sestava čtyřmístné zobrazovací jednotky s kabelem se skládá ze tří částí: modulu displeje, ovladače a napájecího zdroje.
Zobrazovací jednotka DIS0462D1 obsahuje čtyři sedmisegmentové zobrazovače o výšce znaků 125mm a řídicí jednotku s mikroprocesorem, která je umístěna na zadní stěně modulu. Na fotografii je tento modul bez skříňky. Skříňka je zobrazena např. u předchozí sestavy zobrazovače.
Ovládací jednotka DISP2124 je určena k nastavení požadovaných znaků na modulu displeje, se kterým je propojena kabelem délky až 100m. Pro nastavování znaků je ovladač vybaven šesti tlačítky a kontrolním displejem.
Napájecí zdroj ZDRO2126 zajišťuje napájení jak ovladače, tak i modulu displeje. Vstupní napětí zdroje je 230V/50Hz, výstupní nestabilizované napětí je 24V. V síťové části zdroje je zapojen odrušovací filtr.

Technická dokumentace Dokumentace  ve formátu PDF nahoru

OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Čtečky čipů Dallas

LVDT převodník


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *