LVDT převodník

Úvodní stránka


- LVDT2211: převodník pro induktivní snímač polohy (LVDT snímač)Další stránky

Ceny pro konkrétní výrobek lze vyžádat u výrobce: E-mail matulik@aterm.cznahoru

Převodník pro induktivní snímač polohy LVDT2211

LVDT převodník

Převodník LVDT2211 je elektronické zařízení, které převádí signál z induktivního snímače LVDT na unifikovaný výstupní signál ±10V. Převodník LVDT2211 je určen pro snímač v zapojení plného mostu a převodník LVDT2211H je určen pro snímač v zapojení polovičního mostu (half-bridge). LVTD snímač je v principu elektrický transformátor pro měření lineárního posunu. Primární cívka snímače je napájena střídavým signálem o frekvenci 1 až 10kHz. Velikost signálu, který se indukuje do dvojice sekundárních cívek, závisí na poloze pohyblivého jádra. Snímač typu half-bridge neobsahuje primární cívku a napájení snímače je přivedeno přes oddělovací obvody přímo do sekundární cívky. Napájení převodníku je stejnosměrným napětím 24V. Převodník je vestavěn do plastové skříňky určené pro montáž na lištu DIN35.
Převodníky pro LVDT snímače jsou z ekonomických důvodů vyráběny pouze s jedním typem výstupního signálu. Zákazník si může zvolit z těchto typů: ±1V, ±5V, ±10V, ±20mA, 4 a 20mA. Z hlediska napájení lze zvolit typ převodníku se společnou zemí (0V) nebo s galvanickým oddělením napájení a výstupu (vhodné zejména pro výstup 4 až 20mA).
Mechanické provedení může být buď v plastové skříňce na lištu DIN, v plastové skříňce na zeď (IP65) nebo v kovové skříňce.
Technická dokumentace LVDT2211 Dokumentace  ve formátu PDF Technická dokumentace LVDT2211H Dokumentace  ve formátu PDF

 


OBSAH:

Úvodní stránka

Měření síly a hmotnosti - převodníky

Měření síly a hmotnosti - přístroje

Měření délky navinutelných materiálů

Měření a regulace teploty

Zobrazovací jednotky

Čtečky čipů Dallas


nahoru * Dotazy, konzultace a objednávky: matulik@aterm.cz * Telefon: 603 217 899 *